dinsdag 6 maart 2012

Dat was de hoorzitting #WOB


Zo hee, dat was een teleurstellende bijeenkomst...

Gisteren vond de hoorzitting plaats in het kader van mijn bezwaarschrift op het besluit van KB-directeur Savenije als antwoord op mijn WOB-verzoek over het contract dat de KB heeft afgesloten met Google.
Om 10:05 uur opende mr. drs. L. Jongsma, lid van het Algemeen Bestuurscollege, de zitting en krap een kwartiertje later sloot hij alweer af. Ik had mijn koffie nog niet eens op!
Toen Jongsma zei: "Laten we maar beginnen," vroeg ik me nog even af of we wel al compleet waren. Er was nog niemand namens de KB aanwezig. (Er was ook niemand namens Google, maar dat had ik eigenlijk ook niet verwacht.) Ik had me die hoorzitting namelijk zo voorgesteld dat ik nog eens kort mijn bezwaarschrift zou toelichten en dat de directeur van de KB daarop uitlegt waarom hij vindt dat ze wel de goede afweging en onderbouwing hebben gegeven. Op basis daarvan zou het Algemeen Bestuurscollege dan kunnen besluiten of mijn bezwaar gegrond is of niet.
Nu dus niets van dit alles. En Jongsma deed alsof dat de normaalste zaak van de wereld was.
Het eerste wat hij zei was: "Mag ik jullie allemaal verzoeken geen geluidsopnames te maken." en daarna "Wil je je bezwaar nog toelichten en dat ik er nog vragen over stel?" en dat is wat we gedaan hebben. Ik heb mijn vier punten nog eens genoemd, hij zei dat daar geen verrassingen in zaten, want ze stonden ook al in het bezwaarschrift en dat was het.
O nee, hij wilde ook nog wel weten waarom ik dit deed, maar daar hoefde ik niet per sé antwoord op te geven. Met mijn antwoord dat het "nieuwsgierigheid" is, nam hij genoegen.
Als het goed is, krijg ik later deze week een verslag (maar daar zal dus ook niets opzienbarends in staan) en neemt het Algemeen Bestuurscollege volgende week een besluit.

Dank aan Bert, Robèrt, Aike, Chido en Joost voor jullie aanwezigheid, als jullie er niet geweest waren, was de bijeenkomst misschien nog surreëler geweest.
En natuurlijk dank aan iedereen die mij succes gewenst heeft via Twitter.

Ik had er meer van verwacht...

Gerelateerd
Hoorzitting KB 5 maart #WOB
Bezwaarschrift KB #WOB
De samenwerking tussen de KB en Google

T-Shirt: Wob Wob Wob

9 opmerkingen:

 1. Igmar, als ik dit lees begrijp ik steeds beter dat burgers, die niet tevens ambtenaar zijn, vaak radeloos of zelfs boos worden. Waarom geen geluidsopnames? Gelukkig had je getuigen anders zou je aan jezelf kunnen gaan twijfelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ja Jacko, als het om een echt belangrijke zaak gaat, kan ik me voorstellen dat je als burger heel hard gaat gillen...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ingmar, misschien eens contact zoeken met Brenno de Winter, journalist en ervaren WOB'ber. 

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik begrijp dat de hoorzitting surrealistisch over kan komen als je andere verwachtingen hebt. Maar het is niet heel vreemd, zoals het is gelopen. Gelet op artikel 7:2 van de Awb heb je het recht om te worden gehoord, daaraan is voldaan.

  Ik ben zo vrij om even uit eigen werk te citeren (Sdu commentaar Algemene
  wet bestuursrecht bij art. 7:2, http://opmaatbestuursrecht.sdu.nl/link/CMT/BR/W0173/7:2 , inlog verplicht) om het duidelijk te maken.
   
  "De
  hoofdregel is dat het bestuursorgaan dat op het bezwaar beslist de
  belanghebbenden in de gelegenheid stelt om te worden gehoord. Uit de
  parlementaire geschiedenis volgt dat het horen van belanghebbenden een centrale
  plaats inneemt in de procedure (PG Awb I, p. 329 en 331). Het belang is gelegen in
  een aantal factoren. Allereerst biedt de bezwaarschriftprocedure de
  belangrijkste mogelijkheid mondeling meningen naar voren te brengen bij het
  bestuursorgaan. Daarmee onderkent de wetgever dat niet iedereen in staat is om
  zijn gedachten even goed schriftelijk te formuleren. Het horen kan er in de
  tweede plaats toe dienen om nadere informatie ter beschikking te krijgen. In de
  derde plaats bestaat de gelegenheid om meer in het algemeen naar een oplossing
  voor de gerezen problemen te zoeken. Ten slotte is het horen voor de burger van
  belang, omdat hij ervan overtuigd kan raken dat aan zijn bezwaren ernstig
  aandacht is besteed."
   
  Vanuit de gedachte dat je gewoon je visie mondeling naar voren kon brengen
  is het dus niet zo raar. Maar er is dus in jouw geval geen sprake geweest van
  het zoeken naar een oplossing op een hoorzitting.
   
  Bij de provincie hebben wij een externe, onafhankelijke, adviescommissie
  voor het horen en adviseren (ex. artikel 7:13 van de Awb), dat geeft natuurlijk
  een andere dynamiek aan een hoorzitting. Wij nodigen altijd alle partijen uit,
  ook een vertegenwoordiging van het bestuursorgaan. Wij laten ook het bestuursorgaan daarvoor een
  verweerschrift schrijven wat vóór de hoorzitting aan de belanghebbende wordt
  gestuurd. Zo kan iedereen zich voorbereiden op elkaars standpunten bij de
  hoorzitting. En dat is, zoals gezegd, een andere dynamiek dan wanneer een afvaardiging van het bestuursorgaan zélf hoort (waarbij het logisch is dat er geen afvaardiging van de KB is, die zat immers aan de andere kant van de tafel). Maar deze vorm van horen voldoet aan de eisen van art. 7:5 van de Awb. 

  Mijn conclusie is dat aan de juridische verplichtingen voor de procedure is voldaan, maar  de kans om met elkaar in gesprek te komen of een oplossing te genereren is niet benut.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dit is precies de kritiek die ik op de hoorzitting heb: het is jezelf bestuursrechtelijk indekken. In deze situatie was er overigens geen enkele reden om te denken dat de schriftelijke vaardigheden van de belanghebbende onvoldoende zouden zijn. 

  Het Algemeen Bestuur van de KB hoort de partijen: als naast Ingmar, ook Google Nederland is uitgenodigd, dan verwacht je redelijkerwijs dat ook de KB-directeur (of een afvaardiging) in het openbaar gehoord kan worden. Door Google uit te nodigen (die formeel niet is aangesproken in het WOB-verzoek), impliceer je namelijk iedere direct of indirect betrokkene te willen horen.

  En dan vind ik het zeer onbehoorlijk dat één van de partijen niet de moeite neemt om een afvaardiging te sturen naar de hoorzitting - notabene in je eigen gebouw gehouden - terwijl de andere partij er uren voor moet reizen.Als het juridisch klopt dat de KB(-directeur) niet uitgenodigd hoefde te worden, dan is er m.i. alleen naar de letter van de wet gekeken. Geen handige zet in dit geval.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Dank voor je reactie Dennis.
  Het enige waar ik een beetje moeite mee heb is de constatering dat het logisch is dat er geen afvaardiging van de KB aanwezig was, omdat de KB aan de andere kant van de tafel zat. Formeel klopt dat waarschijnlijk wel (dat zei Jongsma ook, toen ik zei dat ik het jammer vond dat er niemand van de KB aanwezig was), maar het ABC is niet degene die het besluit heeft genomen. In die zin zat de "besluitnemer" dus niet aan tafel.
  Verder heb ik nu ook niet de indruk dat aan mijn "bezwaren ernstig aandacht is besteed." Jongsma heeft geluisterd, maar geen enkele keer laten blijken wat hij dacht of vond van mijn bezwaar. 
  Om aan te sluiten bij wat Chido hierboven zegt: als ik dit geweten had, was ik niet naar Den Haag gereisd.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Robert Gillesse6 maart 2012 om 14:55

  Surreëel, dat was het  inderdaad.  De conclusie VantWesteinde slaat de spijker op z´n kop:  "Mijn conclusie is dat aan de juridische verplichtingen voor de procedure is voldaan, maar  de kans om met elkaar in gesprek te komen of een oplossing te genereren is niet benut." En dat is een  flinke misser van de KB. En bovenal onfatsoenlijk. 

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ach, ik ben er wat flegmatieker onder...

  BeantwoordenVerwijderen