dinsdag 29 november 2011

Manifest voor Kwaliteitsmodel Inspectie

Gisteren organiseerde BRAIN in Almere de Dag van de Kwaliteit (pdf), waar het Kwaliteitsmodel Inspectie werd gepresenteerd. Hierboven zie je het daar bij horende Manifest. Het is een aardig filmpje, al is het alleen maar omdat ik het er nu en dan niet helemaal mee eens ben.
Als het over het kwaliteit van het archief gaat (vanaf 1.51) zegt "de stem" bijvoorbeeld dat de archivaris en de secretaris toezien op het beheer van archieven die nog niet zijn overgebracht. Het lijkt een detail, maar de gemeentearchivaris heeft toezicht op alle niet-overgebrachte archieven. Dat wil dus zeggen ook de archieven die helemaal niet overgebracht zullen worden (omdat ze op termijn te vernietigen zijn).
Daarnaast vind ik het problematisch om te zeggen dat de secretaris toezicht uitoefent als er geen archivaris benoemd is. In de praktijk is de secretaris namelijk "de beheerder" van het archief (niet-overgebracht en overgebracht). Dan kan hij dus geen toezicht uitoefenen op het beheer.
Ik vraag me ook af of het bij het toezicht wel gaat om "compliance & efficiency." Volgens mij stelt artikel 32. 2 van de Archiefwet, waar dit toezicht op gebaseerd is, dat het enkel om compliance gaat:
Ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voorzover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, is, onder de bevelen van burgemeester en wethouders, met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet belast de gemeentearchivaris.
Hier staat niets over doelmatigheid.
Tenslotte wordt ook nog verwezen naar de wijzigingen in het interbestuurlijk toezicht, die tot gevolg zullen hebben dat de gemeentelijk archiefinspecteurs "hoogstwaarschijnlijk nog meer op hun bord gaan krijgen." Eerlijk gezegd vind ik dit een rare uitspraak, omdat de gemeentelijke inspecteurs volgens mij gewoon moeten blijven doen wat ze nu ook al zouden moeten doen. De inhoud van artikel 32.2 verandert volgens mij niet.

Maar goed, dat is een beetje geneuzel in de marge, want over het algemeen vind ik het goed dat BRAIN nu eindelijk eens serieus aandacht besteed aan inspectie en controle.
Als ik het manifest goed begrijp, heeft de werkgroep gisteren drie zaken opgeleverd:

  • Een procesmodel - ik denk dat hier in beschreven staat hoe je een inspectie aanpakt / organiseert
  • Zeven fundamentele vragen
  • Een quickscan
Alleen jammer dat ik dit nog nergens op de site van BRAIN heb kunnen vinden. Maar dat komt vast binnenkort.

Aanvulling, dinsdag 29 november 16:06
Ondertussen zijn verschillende documenten via BREED beschikbaar

Gerelateerd

Geen opmerkingen:

Een reactie posten