maandag 22 oktober 2012

Toch maar niet fuseren dan?

Eigenlijk had ik voor vandaag al een andere blog klaar staan, maar na het nieuws van de Informatieprofessional dat gisteren mijn twitter-tijdlijn overheerste, heb ik die maar een dag uitgesteld.

Er waren al eerder signalen die die richting op wezen, maar de IP heeft de hand gelegd op "interne documenten" (zo te zien uit de KB-hoek) waaruit blijkt dat de voorgenomen fusie van KB en NA niet doorgaat:
Uit de blauwdruk die is opgesteld door fusieregisseur Anita Wouters blijkt niet dat een fusie meerwaarde heeft. Er wordt een nieuw verkenning gestart naar andere samenwerkingsvormen, schrijft Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), op 16 oktober jl. in een brief aan de medewerkers van de KB en het NA. De verkenning zal uitgevoerd worden onder leiding van de directeur-generaal Cultuur en Media. In het voorjaar van 2013 zal de verkenning afgerond zijn zodat het nieuwe kabinet een besluit kan nemen over de gewenste samenwerkingsvorm.
Blijkbaar waren de voordelen van een fusie toch niet zo groot en de toekomstige rechtsvorm was een van de struikelblokken:
Bas Savenije, directeur van de KB, zegt in een toelichting voor medewerkers van de KB die op 17 oktober is verschenen dat de ambities van de fusie "voor de staatssecretaris onverkort belangrijk zijn". Vooral de "samenwerking aan een digitale toekomst" blijft belangrijk, aldus Savenije. Ook de KB-directeur noemt het gebrek aan voordelen van een samengaan van bibliotheek en archief: "De meerwaarde van fuseren ‐ ook in termen van geld is ‐ is op dit moment niet voldoende aan te tonen", aldus Savenije.
Volgens Savenije bleek de rechtsvorm van de nieuwe organisatie een belangrijk discussiepunt. Aanvankelijk zou de nieuwe organisatie een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) worden, maar het Nationaal Archief heeft zoveel wettelijke plichten dat deze rechtsvorm ongeschikt bleek. Daarna is naar de vorm van een agentschap gekeken. Nu de fusie van de baan is, gaat de KB verder als ZBO.
Het is mij niet helemaal duidelijk of die nieuwe verkenning alleen over nieuwe samenwerkingsvormen voor de KB gaat, of ook het NA omvat. Al heb ik wel wat vermoedens over de organisaties waar het NA naar zou kunnen of willen gaan lonken. Punt is dan wel dat die rechtsvorm waarschijnlijk weer problematisch zal zijn. Hoe dan ook, de staatssecretaris stuurt hierover vandaag of morgen een brief naar de Tweede Kamer. Dus die blog van vandaag verschuift misschien nog een dag.

Overigens, de grote G wist op 18 oktober al dat de fusie van de baan is. Het plaatje hierboven is een schermafdruk van de zoektermen die op die dag gebruikt zijn om op dit weblog uit te komen!

Gerelateerd
Fusie van de KB en het NA
Europese trends op Google

Geen opmerkingen:

Een reactie posten