vrijdag 28 september 2012

Het nieuwe archieftoezicht


Rond deze tijd geef ik in de Bois-le-Duczaal van het Brabante provinciehuis bovenstaande presentatie over de wijzigingen in het interbestuurlijk toezicht vanaf 1 oktober 2012.
De belangrijkste onderdelen van mijn boodschap zijn:
  • Hoewel de provinciale archiefinspecteur uit de Archiefwet verdwijnt, blijft het interbestuurlijk archieftoezicht wel bestaan
  • Vanaf nu zal de provincie nog meer belang hechten aan een goede werking van het interne toezicht op het archiefbeheer en de verantwoording van het college / dagelijks bestuur aan de raad / het algemeen bestuur over de uitvoering van het "archiefwerk."
  • Niet alle "goedkeuringen" die Gedeputeerde Staten moeten geven, verdwijnen uit de Archiefwet. Vooralsnog - en ik weet echt niet hoe lang dat nog is - blijft de machtiging voor vervanging gehandhaafd. Maar de machtigingen voor opschorting van de overbrenging, beperking van de openbaarheid met meer dan 75 jaar en vervreemding blijven bestaan.
  • De provincie Noord-Brabant heeft begin deze maand het Algemeen beleidskader indeplaatststelling bij taakverwaarlozing (pdf) vastgesteld. De komende maand zal ook nog het Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht (pdf) worden vastgesteld. In deze twee documenten staat op hoofdlijnen beschreven hoe de provincie toezicht gaat houden, hoe er geïntervenieerd zal worden (de roemruchte interventieladder) en wat de taakverwaarlozingstoetsingscriteria zijn.
    (Ja, ja, met de jongens en meisjes van het interbestuurlijk toezicht kun je een potje Wordfeud of Scrabble spelen...)
  • De komende weken zullen Gedeputeerde Staten de Verordening systematische toezichtsinformatie vaststellen. Hierin wordt beschreven welke informatie de provincie nodig heeft om het toezicht goed uit te kunnen voeren.
  • De provincie probeert het toezicht "integraal" te organiseren en daarom zijn sinds enige tijd zo veel mogelijk interbestuurlijke toezichthouders ondergebracht in één bureau: Interbestuurlijke betrekkingen en toezicht.
De komende maanden zullen een enerverende tijd worden, waarin wij als toezichthouders samen met de "toezichtsgenieters" (of zo je wil "onder toezicht gestelden") een nieuwe modus operandi en een nieuw evenwicht moeten zien te vinden.

Gerelateerd
Het einde van de provinciale archiefinspectie?
E-depot roadshow en wijzigingen in het Archieftoezicht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten