woensdag 22 augustus 2012

Het vereiste van goede organisatie

Interessante klacht die begin dit jaar bij de Nationale Ombudsman was ingediend en waar hij 2 augustus een rapport over uitbracht.
Iemand vraagt bij de gemeente Halderberge een bouwvergunning voor een schuur aan en moet daar in verband met een benodigd advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (dat dat bestaat!) een bedrijfsplan bij indienen. Uit enkele bezwaarschriften - die al worden ingediend voordat de vergunning verleend is (!) blijkt dat de bezwaarders de inhoud van dit vertrouwelijke bedrijfsplan kennen. Eentje heeft het zelfs als bijlage bij zijn bezwaar meegezonden.
De vergunningaanvrager dient hierover een klacht in bij de gemeente en krijgt te horen dat:
[d]e bezwaarmaker verklaarde dat hij/zij een kopie van het bedrijfsplan tussen kerst en oud-en-nieuw 2009 van een ambtenaar had gekregen. De bezwaarmaker verklaarde verder dat hij/zij niet meer wist welke ambtenaar dat was en of de ambtenaar een man of vrouw was.
Omdat de toedracht niet meer te achterhalen is, verklaart het college van B&W de klacht ongegrond. De vergunningaanvrager laat het hier niet bij zitten en dient een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Die concludeert onder andere het volgende:
De Nationale ombudsman toetst onderhavige gedraging aan het vereiste van een goede organisatie. Dit houdt in dat de overheid ervoor zorgt dat haar administratie de dienstverlening aan de burger ten goede komt. Zij werkt secuur en vermijdt slordigheden.
Eventuele fouten worden zo snel mogelijk hersteld.
Dit betekent dat de overheid aangeleverde documenten zorgvuldig bewaart.
Dat na onderzoek niet is komen vast te staan wanneer en wie bij de gemeente het bedrijfsplan aan de bezwaarmaker(s) heeft overhandigd, doet niets af aan het feit dat de gemeente verantwoordelijk is voor het zorgvuldig beheer van de aan haar toevertrouwde stukken. Dit vloeit voort uit het vereiste van een goede organisatie. Dit geldt des temeer voor vertrouwelijke documenten van burgers. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het college het klachtonderdeel dat betrekking had op het bekendmaken van het bedrijfsplan gegrond had moeten verklaren.
De onderzochte gedraging is niet behoorlijk.
Kijk aan, het "vereiste van goede organisatie" vereist dus ook goede archivering.
Overigens vind ik in dit geval ook die "premature" bezwaarschriften opvallend (en een beetje dom...)
Ik heb sterk de indruk dat een kleine (of misschien wel grote) dorpsvete aan deze toestanden ten grondslag ligt.

Gerelateerd
Dood is een kruisje

Plaatje: Complaint dept van Life as Art

Geen opmerkingen:

Een reactie posten