dinsdag 8 mei 2012

Parkeertarieven op de website

Ha, een mooie uitspraak van de rechtbank over de waarde en status van de informatie op een gemeentelijke website.
Een inwoonster van Eindhoven weigert de "naheffingsaanslag parkeerbelasting" [gewone mensen noemen dit een parkeerboete] te betalen, omdat de informatie over de parkeertijden op de gemeentelijke website niet strookte met de informatie op de parkeerautomaat.
De rechter stelt haar in het gelijk en stelt dat de disclaimer die op de website stond, helemaal niet relevant is.
Zij heeft daar haar auto geparkeerd, ervan uitgaande dat de informatie van de gemeente op de door haar geraadpleegde website correct zou zijn. Zodoende heeft zij niet meer op de betaalautomaat gekeken. Naderhand werd zij geconfronteerd met de omstandigheid dat de informatie op de website niet juist bleek te zijn.
Eiseres is van mening dat zij als burger op de informatie op de website van de gemeente over het parkeerbeleid mag vertrouwen, te meer daar te dezer zake in het informatieblad van de gemeente expliciet naar de website wordt verwezen.
Verweerder heeft hiertegen aangevoerd dat eiseres aan de foutieve informatie op de website geen rechten kan ontlenen. Hij wijst in dit verband op de melding op de website, dat niet gegarandeerd kan worden dat informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is, alsmede op het bepaalde in de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2005, waarin staat dat van de verschuldigde belasting kennis wordt gegeven op de parkeerapparatuur.
De parkeerautomaat aan de [straat] vermeldt de correcte informatie, inhoudende dat parkeerbelasting verschuldigd is op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur.
De rechtbank overweegt als volgt.
Vaststaat dat in het juni/juli nummer 2005 van "[woonplaats] dichterbij", het informatieblad voor de inwoners van die gemeente, in een artikel over het parkeerbeleid specifiek wordt vermeld : "Kijk voor meer informatie over tarieven en parkeermogelijkheden op www.eindhoven.nl". Niet bestreden is dat eiseres, voordat zij op 8 juni 2005 haar auto parkeerde aan de [straat], die website heeft geraadpleegd en dat die website foutieve informatie bevat(te) met betrekking tot de aldaar geldende parkeertijden.
Niet bestreden is voorts dat de parkeerautomaat aan de [straat], met daarop de juiste informatie met betrekking tot de ter plaatse geldende parkeertijden, niet in de looproute van eiseres stond.
Gelet op deze omstandigheden, in onderling verband bezien, hoefde van eiseres niet te worden verwacht alvorens de stad in te gaan zich nog op de hoogte te stellen van de parkeertijden betaald parkeren, die op de parkeerautomaat vermeld stonden.
De omstandigheid dat de website van de gemeente [woonplaats] een zogeheten 'disclaimer' bevat doet hieraan niet af. Het risico van foutieve informatie op de website dient in het onderhavige geval voor rekening van verweerder te worden gelaten.
De naheffingsaanslag parkeerbelasting is derhalve ten onrechte opgelegd.
Overigens dateert deze uitspraak al uit 2006.

Met dank aan collega Sam.

Gerelateerd
Websites archiveren of websites verzamelen
Costa Concordia en webarchivevering
Wayback in de rechtszaal

Plaatje: Parkeermeter van Ernst Wallinga

7 opmerkingen:

 1. Idd leuk om te lezen dat hiermee die malle disclaimers naar de zijlijn worden verwezen. Ben wel benieuwd op welke wijze 'eiseres' heeft kunnen aantonen dat zij de website (vlak) vóór 8 juni ook daadwerkelijk heeft geraadpleegd ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het werd niet betwist, maar Eindhoven kon het natuurlijk ook moeilijk ontkrachten doordat ten tijde van de rechtszaak / het vonnis nog altijd de "verkeerde" tarieven op de website stonden:
  Eiseres stelt zich op het standpunt dat zij vooraf de website van de gemeente [woonplaats] inzake parkeertarieven heeft geraadpleegd. Daarop staat - ook nu nog - vermeld dat op het parkeerterrein aan de [straat] op woensdag het parkeertarief geldt tot 18.00 uur. 
  Opvallend vind ik trouwens ook dat de gemeentenaam consequent geanonimiseerd is, behalve op in de url:
  Vaststaat dat in het juni/juli nummer 2005 van "[woonplaats] dichterbij", het informatieblad voor de inwoners van die gemeente, in een artikel over het parkeerbeleid specifiek wordt vermeld : "Kijk voor meer informatie over tarieven en parkeermogelijkheden op www.eindhoven.nl".  

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ok, maar strikt genomen heeft mevrouw achteraf haar 'zaak' kunnen maken, waarmee ik maar wil aangeven dat het vastleggen van webcontent op een bepaald tijdstip (als dat al heeft plaatsgevonden) nog niets zegt over het feitelijke gebruik daarvan, wat tegelijkertijd mss ook wel één van de tekortkomingen is van de huidige methoden voor webarchivering. Mss dat deze ontwikkelingen hierin soelaas kunnen (gaan) bieden http://www.slideshare.net/mobile/azaroth42/transactional-archiving-web-archive-globalization-workshop

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Maar dat feitelijk gebruik, kun je nooit vastleggen. We weten ook niet of ze die folder waarin naar de site verwezen wordt, wel van te voren gelezen heeft.
  Overigens, mogelijk verwijst een van mijn collega's morgen naar die blog van Rosenthal: http://blog.dshr.org/2012/05/harvesting-and-preserving-future-web.html, want het gaat ook in dit geval om "user experience".

  BeantwoordenVerwijderen
 5. I rest my case ;)) Moest wel terugdenken aan dit gesprek/deze blog http://tonneke23.blogspot.com/2010/03/dat-is-zo-waar-als-het-web.html (de voorlaatste alinea moet je overigens met een korreltje zout nemen...). Die blog van Rosenthal is idd goed

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Om die reden hebben wij van VHIC vanaf het begin onder onze emailboodschappen een claimer staan met de volgende tekst, die vaak door cursisten als erg "gewaagd" werd betiteld, maar ons nog nooit in moeilijkheden heeft gebracht: VHIC correspondeert in principe digitaal. Aan dit bericht kunnen dezelfde rechten worden ontleend als aan elke andere communicatieuiting van VHIC.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ja, die tekst heb ik al een paar keer gezien. Hij is mooi, al was hij zonder het eerste zinnetje nog mooier. Ik geloof namelijk niet dat het "principiële informatiekanaal" iets uitmaakt.

  BeantwoordenVerwijderen