zaterdag 7 april 2012

Ordening en vernietiging bij de politie (bijgewerkt)

Het archiefbeheer bij de politie in Alphen blijft de gemoederen bezig houden en weer blijkt dat mensen selectie en vernietiging en dossiervorming niet snappen. De NOS schreef gisteravond:
Diverse bronnen bevestigen echter dat op de afdeling bijzondere wetten van politie Hollands-Midden van elke wapenvergunninghouder ook fysieke dossiermappen waren. Die werden bij elke aanvraag aangemaakt. Dat er een dossier van Van der Vlis heeft bestaan, staat zwart op wit in het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In dat papieren dossier zat onder meer de correspondentie van de aanvraag en weigering van de wapenvergunning uit 2005.
Volgens NOS-bronnen binnen de politie zat er meer informatie in het dossier. Informatie over de psychische gesteldheid van Van der Vlis, die de politiemedewerker die de vergunningaanvraag behandelde, had bemachtigd. Betrokkenen vragen zich af waar de map gebleven is.
Degene die de aanvraag van de wapenvergunning van Van der Vlis in 2008 behandelde, heeft volgens NOS-bronnen ook een nieuwe map aangemaakt. Bij het archiveren van die map moet hij dus het oude dossier uit 2005 zijn tegengekomen. Daarbij moet hij hebben gezien dat al bekend was dat Van der Vlis psychische problemen had.
Allereerst dat dossier uit 2005.
Op basis van categorie 1.3 uit de op 3 april 2006 in de Staatscourant verschenen Selectielijst archiefbescheiden regionale politieorganisaties vanaf 1 april 1994 voor neerslag handelingen Korps Landelijke Politiediensten mogen, nee moeten geweigerde vergunningen na drie jaar vernietigd worden:

Weigering, intrekking en vervallenverklaring van vergunningenWeigeringen, ingetrokken en vervallen verklaarde vergunningen3 jaar

Dat dit dossier er nu niet meer is, is dus heel goed verklaarbaar. De enige archiefwettelijke vraag die nu nog gesteld kan worden is: is er een proces-verbaal van vernietiging waaruit blijkt dat dit dossier daadwerkelijk vernietigd is. De enige reden waarom politie en justitie überhaupt weten dat er een dossier is geweest, is trouwens omdat de afwijzing door de rijksrecherche bij Van der Vlis in huis gevonden is.

Of de politie bij het archiveren van de aanvraag (en verleende) vergunning uit 2008 het oude dossier uit 2005 had moeten tegenkomen, lijkt me ook niet evident. Natuurlijk ligt het voor de hand dat degene die de vergunning verleent, terug kijkt naar eerder aangevraagde vergunningen, maar dat de afgewezen vergunning  uit 2005 en de verleende vergunning uit 2008 bij elkaar bewaard zouden worden is niet voor de hand liggend. Het ene dossiers mocht een paar maanden later vernietigd worden, terwijl het andere nog een tijdje (tot één jaar na het verlopen van de vergunning) bewaard moest blijven.

Kortom (en van een afstandje bekeken) lijkt mij dat er wat dit dossier betreft archiefwettelijk gezien weinig op de handelwijze van de politie aan te merken. Inhoudelijk, voor wat betreft de wijze van vergunningverlening, misschien wel, maar daar weet ik niets van.

Aanvulling, 7 april 2012, 16:59
Ondertussen heb ik contact gehad met de journalist van de NOS en blijkt het iets complexer in elkaar te zitten. De Minister heeft begin dit jaar namelijk aangegeven dat de Wet Politiegegevens van toepassing is op  gegevensverwerkingen met betrekking tot wapenverloven en jachtaktes, waar het hier om gaat:
Het gaat om het uitvoeren van een «taak ten dienste van justitie». Het verwerken van gegevens ter uitvoering van de vergunningverlening en de handhaving van de Wet Wapens en Munitie vindt plaats op grond van artikel 13, eerste lid, van de Wet Politiegegevens. Inzake het beheer van deze gegevens bepaalt deze wet dat relevante gegevens moeten worden bewaard gedurende een termijn die door de korpschef wordt vastgesteld.
Nu gaan deze antwoorden over het beruchte PDF-bestand en mij is nog niet helemaal duidelijk of dit ook geldt voor "gegevens" die dateren van voor de invoering van de Wet Politiegegevens in 2007.
Volgens de bronnen van de NOS had de korpschef de bewaartermijn voor deze gegevens op 8 jaar gezet.

Wordt nog vervolgd...

Gerelateerd

Plaatje: Archives' stacks van Dolescum

7 opmerkingen:

 1. Het kan misschien archiefRECHTERLIJK wel kloppen; archiVISTISCH heb ik mijn twijfels. Immers, overheidsarchief is er - niet in de minste plaats - om de recht- en bewijszoekende burger te dienen. En ik ben er zo langzamerhand van overtuigd dat die vernietigingslijsten daar niet toe bijdragen.

  Maar goed: "Cartago!", riep hij in de woestijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dus volgens jou moet die recht- en bewijszoekende burger tot het einde der tijden betalen voor het bewaren van alle afgewezen aanvragen, van kapvergunning tot visakte en van milieuvergunning tot grondwateronttrekking?
  Dat lijkt me nog moeilijker te verklaren dan de reguliere vernietiging op grond van allerlei (weldoordachte) overwegingen.
  Maar, Carthago is op een gegeven moment ook gevallen, geloof ik...

  Op 07-04-12 heeft Disqus<> het
  volgende geschreven:

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ja, daar ben ik voor. Want behalve incidenteel voordeel, is er ook nog voordeel te halen uit grote verzamelingen (uitvoerende) informatie.
  Want laten we eerlijk zijn, 99% van de logboeken van de VOC-schepen zijn gruwelijk oninteressant ("we voeren de hele dag naar het oosten, het was zoveel graden en de wind kwam uit het zuiden."). Totdat er dus wat gekken een paar honderd jaar later ineens die suffe weersgegevens kunnen gebruiken om een ingewikkeld klimatologisch model te verrijken en daarmee preciezer kunnen maken. En dus economisch-maatschappelijk belangrijke meteorologische patronen beter kunnen begrijpen en voorspellen. Dat nog even los van alle interessante historisch onderzoek dat er mee is gedaan.
  Allemaal archief. En, het spijt me dat ik daar steeds op terug kom, die logboeken waren onder de huidige selectielijsten vernietigd. Waarschijnlijk al na 5 jaar.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Je opmerking over proces verbaal snap ik niet, aangezien het m.i. volstaat als er in het procesverbaal staat dat de selectielijst is toegepast, dus geen specificatie van vernietigde dossiers, e.d. Ik vind het al een bureaucratie en moet niet gekker worden.

  Wat ook tot nadenken dwingt is je opmerking dat de selectielijst uit 1994 dateert en de Wet politiegegevens van 2007, gaat er dan niemand nadenken en een update van de selectielijst maken? Mooie inspectie, ik heb al eerder geklaagd: waarom grijpt een inspecteur niet in. Zeker als je nu hoort dat de Korpschef zelf bepaald etc. Ik ben nog steeds benieuwd wat jullie als LOPAI hier nu van vinden! 

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Oei Max, mijn formulering is niet heel accuraat, maar ik dacht dat jij wel wist dat je op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit van iedere vernietiging een verklaring op moet maken "
  die ten minste een specificatie van de vernietigde (...) archiefbescheiden bevat." 
  Over de vraag of dit onnodige bureaucratie is of niet, wil ik het best een andere keer met je hebben.Wat de selectielijst betreft: die dateert niet uit 1994, maar geldt voor archiefstukken vanaf 1994. De selectielijst is in 2006 vastgesteld en gepubliceerd, terwijl de Wet Politiegegevens een jaar later in werking is getreden.En ik wil er geen "jij-bak" van maken, maar Doxis is medeverantwoordelijk geweest voor de opstelling van deze selectielijst: Ad van Heijst tot 2000 en Laurens Verbeek vanaf 2004. Tenslotte, het LOPAI vindt hier niets van. Ik vind er "op persoonlijke titel" iets van (en dat beschrijf ik hier) en waarschijnlijk vindt Peter Diebels er professioneel iets van. Maar daar kan ik niet voor spreken, dus als je daar meer van wil weten, moet je bij hem zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ingmar je hebt gereageerd op mijn bijdrage, ja je hebt gelijk ik had beter moeten nadenken, dus correctie geaccepteerd.
  Ik wil toch nog een punt maken -dat zit me al tijden dwars- we hebben in dit land een Archiefinspectie en iedere keer als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan dan is het oorverdovend stil. Daar baal ik van aangezien ik als burger wil zien waarvoor ik betaal en ik wil resultaten. Niet om te schoppen maar om te verbeteren, ik wil een betrouwbare overheid, geen overheid die mijn rechten schendt door zelf eigenmachtig te handelen (bijvoorbeeld door illegaal te vernietigen of te bewaren, zie recent de casus gemeente Haren). Ik denk echt dat het noodzakelijk is de overheid te corrigeren, aan te spreken of te vermanen, ook op terrein van informatiemanagement. Ik weet niet wie het zei, maar: "macht corrumpeert absoluut, en absolute macht corrumpeert zeker". De publieke zaak is van ons allemaal ook van inspecteurs!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dat ben ik helemaal met je eens, ik zou ook graag "de archiefinspectie" vaker horen als er iets mis is. 
  Maar je kunt van mij niet verwachten dat ik hier namens "de archiefinspectie" op ga treden en van alles ga roepen. Zolang het buiten Noord-Brabant en Limburg speelt kan ik alleen maar "op persoonlijke titel" vanaf de zijlijn iets schrijven en zodra het binnen die provincies speelt, ben ik niet degene die bepaalt hoe de archiefinspectie optreedt.Dat klinkt als een smoes, maar zo zit het nu eenmaal.

  BeantwoordenVerwijderen