zaterdag 22 oktober 2011

E-mail aan de KB: "Ik kom niet langs" #WOB

Gisteravond heb ik naar aanleiding van zijn e-mail van afgelopen woensdag onderstaande tekst naar meneer Van Trier van de KB gestuurd:
Geachte meneer Van Trier,

U nodigde me mij eerder deze week uit om naar Den Haag te komen, zodat u door het mondeling verstrekken van inlichtingen aan mijn wob-verzoek zou kunnen voldoen. Ik heb echter besloten om niet op deze uitnodiging in te gaan.
Op grond van het tweede lid van artikel 7 van de Wob, dient u mij de opgevraagde informatie te verstrekken in de door mij verzochte vorm. De Memorie van Toelichting is hier ook duidelijk in. In dit geval heb ik niet gevraagd om een mondelinge toelichting of een uittreksel of samenvatting, maar om afschriften van diverse documenten. De wet noemt twee redenen waarom van de verzochte vorm kan worden afgeweken, maar het aantal opgevraagde documenten valt daar niet onder.
Ook de jurisprudentie is hier overigens helder over, zie bijvoorbeeld ABRvS 11 februari 2009, nr. 200804756/1, LJN BH2521 (http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BH2521). Hierin stelt de Raad van State dat alleen mag worden afgeweken van de door de verzoeker gewenste vorm, als dat niet tot gevolg heeft dat relevante informatie niet verstrekt wordt. Het is voor mij evident dat bij het mondeling "verschaffen van inlichtingen" zoals u voorstelt, relevante informatie zal ontbreken.

Ik ga er dus van uit dat u conform de wettelijke termijn uiterlijk 21 november 2011 (8 weken na 26 september, de dag waarop u mijn verzoek hebt ontvangen) beslist op mijn verzoek en mij dan ook direct de betreffende informatie toestuurt.

Vriendelijke groeten,

Ingmar Koch
Gerelateerd
Een e-mail van de KB #wob
Een tweede WOB-verzoek voor de KB

9 opmerkingen:

 1. Is dit niet een gevalletje van bibliotheekje pesten? Is dit niet waarom Donner de WOB wil aanpassen? Ben je nog wel bezig met het onderzoek naar de samenwerking tussen de KB en Google of ben je alleen maar met het WOB-zwaard aan het zwaaien?

  Misschien heeft Donner dan toch gelijk....

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ach, Marco...Ik had natuurlijk een dag verlof moeten nemen, zes uur in de trein moeten gaan zitten en dan ademloos, met open mond en eeuwig dankbaar moeten luisteren naar een voorlichter van de KB die mij wel even vertelt wat ik eigenlijk zou willen weten.
  Nu ik er over nadenk, dit is inderdaad hoe de overheid dat ook doet. Ik had laatst de belastinginspecteur op de koffie, die een paar dingen uit mijn belastingaangifte wilde verifiëren. Ik heb hem gewoon even verteld waar mijn geld vandaan komt. Tevreden ging hij daarna weer naar huis.
  En inderdaad, toen ik een huis wilde bouwen, kwam ook gewoon iemand van de gemeente even langs en nadat ik hem globaal had samengevat hoe ik dacht dat mijn huis er uit zou gaan zien, kon ik beginnen met bouwen.
  Het is inderdaad heel flauw van mij, dat ik geen genoegen neem met een mondelinge samenvatting, maar zelf wil zien wat er gebeurd en afgesproken is en zelf wil bepalen wat ik belangrijke of onbelangrijke details vind... 
  En natuurlijk nog flauwer dat ik daarbij ook nog de wet aan mijn zijde heb... 
   

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De spijker op z'n kop, Ingmar!
  Daarbij lijkt het mij dat juist de KB, in combinatie met Google, prima in staat moet worden geacht de benodigde informatie bij elkaar te zoeken en indien nodig te digitaliseren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het beeld wat je e-mail bij mij oproept is een Ingmar, achterover leunend met de armen over elkaar, terwijl het KB contact zoekt. Misschien wil het KB je informatiebehoefte duidelijker hebben of de documenten die ze jou willen verstrekken toelichten, zodat jij een beter beeld kunt vormen van de samenwerking met Google. Misschien heeft het KB er niet bij stil gestaan dat jij daarvoor verlof op moet nemen en 6 uur moet reizen.

  Hoe het ook zij, zij zoeken volgens mij (persoonlijk) contact en jij slaat de deur in hun gezicht dicht. Dat is hoe je e-mail op mij overkomt en het zou mij niet verbazen als die ook bij de KB-medewerker zo overkomt. Het zou mij niet verbazen als de KB-medewerker - ook maar een mens - nu (nog) meer dwars gaat liggen.

  Het lijkt mij verstandig als de een de ander belt en er sámen wordt nagedacht over een handige manier om de documenten te delen. Communicatie via de e-mail komt zo vaak verkeerd over....

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Wel goed lezen Marco.
  Als Van Trier (in lijn met 't vierde lid van artikel 3 uit de WOB)  gezegd had: 
  "Geachte meneer Koch, we snappen niet precies van welke documenten u een afschrift wil hebben en zouden het daarom op prijs stellen als u contact met mij opnam" zou ik uiteraard gebeld hebben.
  Maar het gaat volgens mij dus niet om een KB die "menselijk contact" zoekt, maar om een organisatie die probeert om een legitieme vraag te omzeilen. 
  Van Trier zegt: "We weten welke documenten u wil hebben, maar we willen ze u eigenlijk niet geven. Mogen we u niet, conform artikel 7, lid i, sub d, gewoon vertellen wat er in die documenten staat?"
  En op die formele vraag, is mijn formele antwoord: "Nee, dat mag niet."

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Eerlijk gezegd begrijp ik de KB niet. Zo moeilijk is het toch niet om die info te scannen en vervolgens digitaal te versturen? Ik krijg hier het gevoel dat er een drempel wordt opgeworpen. Hebben ze misschien iets te verbergen?

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Tja Els, ik denk dat het grootste deel zelfs enkel digitaal bestaat...

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Marco,

  Eigenlijk hoort het voorstel van de KB aan Ingmar niet eens gedaan te worden. Ingmar heeft duidelijk aangegeven wát hij wil hebben en hóe hij dat wil hebben. De KB heeft dat duidelijk begrepen, immers anders was na het indienen van het WOB-verzoek niet een uitstelbericht van de KB gekomen maar de vraag of Ingmar zijn verzoek wilde toelichten. Dat laatste verzoek is er niet gekomen, ergo het verzoek is volkomen helder. Dan heeft de KB maar aan dat verzoek te voldoen. De KB hoeft alleen maar niet in de vorm te leveren die Ingmar vraagt wanneer dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden (en er is jurisprudentie die zegt dat het niet snel redelijkerwijs niet gevergd kan worden) óf wanneer die informatie, vrij vertaald,  al anders beschikbaar is. Beide lijkt mij niet aan de orde. Uitgaande van een goede 'dossiervorming' bij de KB moet de informatie eenvoudig opgehoest kunnen worden, en als die dossiervorming níet op orde is mag dat nooit het probleem van de verzoeker zijn of worden.

  BeantwoordenVerwijderen