maandag 28 januari 2013

Bezuinigingen en wettelijke taken

De grafiek hierboven staat op pagina 76 van het rapport Bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties van de Algemene Rekenkamer en laat de ontwikkeling van de geraamde rijksbijdragen en apparaatskosten van het Nationaal Archief zien.
In eerste instantie zou je zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht is. De apparaatskosten zijn in 2016 iets lager dan de rijksbijdragen. Maar om de een of andere reden is dit niet het hele verhaal. De Algemene Rekenkamer zegt in een toelichting:
Als gevolg van de taakstellingen daalt in de periode 2011-2016 de geraamde rijksbijdrage voor het Nationaal Archief met €1,94 miljoen (10,2%). De apparaatskosten nemen vanaf 2012 juist toe, met in totaal 8,7%. Toch zijn in 2016 de apparaatskosten van het Nationaal Archief  €572.000 lager dan de rijksbijdrage. De verklaring hiervoor is dat in de apparaatskosten de kosten voor de uitvoering van de wettelijke digitale taak niet zijn meegenomen. Als dat wel gebeurt, is bij het Nationaal Archief in 2016 sprake van een substantieel tekort.*
*   Uitgaande van de kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van de wettelijke archiveringstaak zal het tekort in 2012 al zijn opgelopen tot meer dan €6 miljoen, zo is de verwachting. Bron: Doorlichting Nationaal Archief, 26 september 2012.
Dat is toch gek? Waarom zou de wettelijke digitale taak niet standaard meegenomen zijn?
In de toelichting staat trouwens ook dat de directie van het Nationaal Archief aan het ministerie van OCW heeft laten weten dat de realisatie van de taakstelling, gevolgen zal hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. "Gesprekken hierover zijn gaande."

De manier waarop de bezuinigingen ingevuld zullen worden zijn trouwens ook interessant:
Zuiniger en efficiënter werken
 • verhuur kantoorruimte (€0,2 miljoen);
 • vermindering materiële uitgaven (circa €0,3 miljoen) en vermindering formatie (nog niet gekwantificeerd);
 • vervanging van vast (depot-)personeel voor archiefbeheer door WSW’ers.
Minder taken/versobering taakuitvoering
 • beperking openingstijden studiezaal;
 • overheveling van taken naar Centraal Bureau Genealogie en naar Stichting Vrienden van het Nationaal Archief.
Anders
 • extra inzet op verwerving van (meerjarige) projectmiddelen;
 • beheer archieven provincie Zuid-Holland (€0,4 miljoen).
 Ik hou mijn hart vast...

Gerelateerd
Fusie van de KB en het NA
Bezuinigingen, RHC's en de Algemene Rijksarchivaris

1 opmerking:

 1. Past wel helemaal in het beeld dat ik in de loop der jaren van OC&W heb opgebouwd. Wet? Welke wet!?

  Overigens zou het niet onterecht zijn als oa BZK zou gaan bijdragen aan de kosten voor de wettelijke taak. De Rijksoverheidsinformatiehuishouding zoals dat ministerie het ziet, is met de digitalisering (iets wat door de Algemene Rekenkamer expliciet genoemd wordt) voor een deel ook bij het NA terecht gekomen.

  En nu we het daar toch over hebben: als ik me goed herinner moest het NA versneld de vervangingsprocedures aanpassen, zodat het digitaliseren van het werkproces bij de rijksoverheid geen vertraging opliep. Dat liep toen vanuit Financiën, geloof ik. Een geldkwestie, dus. Misschien moet men zich dan realiseren dat de bezuinigingen die dat oplevert een betere ondersteuning van het NA rechtvaardigen.

  Wat nog wel interessant kan zijn, is de 'externe' geldstroom. Volgens het rapport (p. 75) komt 8% van de inkomsten uit projecten met derden. Dat is ongeveer het verschil tussen de rijksbijdrage en de apparaatkosten in 2011. Het is me dan weer niet duidelijk of de wettelijke taken in het totaal van 2011 meegenomen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen