woensdag 30 mei 2012

Publitiek - De Tweede Kamer toegankelijk

Naar aanleiding van mijn tweet over het Archieven-mogen-niet-met-Mormonen samenwerken-debat dat het CDA heeft aangevraagd, attendeerde iemand me op publitiek.nl. Want daar stond in de regeling van werkzaamheden van 22 mei zwart op wit dat het debat gepland zou worden:
Ger Koopmans (CDA)
Voorzitter. Wij willen graag een debat aanvragen met de staatssecretaris van OCW en de minister van BZK over het digitaliseren van archieven door mormonen. Mevrouw Hazekamp van de Partij voor de Dieren heeft hierover ook al vragen gesteld. De antwoorden die wij daarop kregen, bevallen ons totaal niet. Wij vinden die veel te afwachtend en te afhoudend. Daarom zouden wij daarover graag een debat willen voeren met beide bewindslieden. Permalink
Dit had ik op de site van de Tweede Kamer nog niet terug gevonden. En nee, ik ga hier niets zeggen over de kwaliteit van de bijdragen van de gewaardeerde kamerleden...

Publitiek bestaat sinds 2009 en is een idee van Wolq, dat ondertussen wordt gesponsord door XS4All:
Deze website begon in 2009 als inzending voor een wedstrijd van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met ons concept wilden wij overheidsinformatie toegankelijker maken, op een gebruiksvriendelijke manier. Wij hebben deze wedstrijd helaas niet gewonnen. Maar vanwege de vele enthousiaste reacties hebben wij besloten om ons concept verder uit te werken tot een volledig functionerende website.
De inhoud van de site bestaat uit "nieuwsberichten van nationale en internationale media, berichten die politici plaatsen op hun officiƫle Twitter pagina's, artikelen van weblogs van politici, en de websites van de Tweede Kamer en het Kabinet." Daarnaast gebruiken ze de verslagen van de Tweede Kamer als basis voor de weergave van debatten en stemmingen, die vervolgens voorzien worden van een meer gebruiksvriendelijke vormgeving.

Je kunt op de site volledige debatten nalezen en ze heel eenvoudig door zoeken. Zo ontdekte ik net dat de minister-president tijdens het debat van afgelopen donderdag nog iets over het Nationaal Archief, brieven en e-mail zei:
Het is geen kwestie van modernisering. We moeten ons aanpassen aan het feit dat er een ander type maatschappelijk verkeer is ontstaan en dat de techniek is voortgeschreden. Neem het feit dat politici elkaar brieven schreven. Kijkt u daar in ons prachtige Nationaal Archief eens naar. Ik heb als historicus onderzoek gedaan en gezien dat iemand als Oud, de leider van de VVD in de jaren vijftig, per dag misschien wel tien brieven schreef en misschien ook weer tien brieven terugkreeg. Die tijd is voorbij! We zitten in een heel andere tijd. De heer Roemer moet zich realiseren dat wij in een andere tijd zitten. We hebben tegenwoordig e-mail, ook bij de SP, neem ik aan. Ik zie alle moderne apparatuur liggen. We doen het anders. Dat betekent dat de hele postmarkt is veranderd. Daar moeten we ons op aanpassen. Dat is niet omdat we willen moderniseren om te moderniseren, maar omdat je geen musea in stand kunt houden, hoe goed ze ook gefunctioneerd hebben, hoe hoog de waardering ook was voor de kwaliteit van het werk. We leven in een ander type samenleving wat betreft het berichtenverkeer.
Mooi hoor...
Ben wel benieuwd of iemand deze website ook bewaard voor later...

Gerelateerd
Postuum dopen en de archieven
Persoonlijke levenssfeer van overledenen
Over het maken van soja-saus en het bewaren van websites

2 opmerkingen: