maandag 19 december 2011

DLMConference #dlm2011

Wat ik gehoord, gezien en geleerd heb tijdens drie dagen in Brussel... Een selectie tweets en aantekeningen. Uitgebreidere verslagen kun je lezen bij Jorien en Ruud.
https://twitter.com/#!/Ingmario/status/146214697073512449
De papieren versie is de defintieve 1.1 versie van MoReq2010, die hier straks ook, samen met een XML-export-schema en een beta-test en cerificeringsprogramma beschikbaar is.
Tijdens een van de sessies was er nog discussie over de verschillen tussen MoReq2010 en de ICA-Requirements en of er eisen voor "long term preservation" in zijn opgenomen:

Web 2.0
Een paar keer kwamen social media en web 2.0 aan de orde. Maar het teleurstellende was dat het inhoudelijk niet veel voorstelde.
Iemand van FEDICT zei:
"We have to think about other media. Not only archiving "documents", but also what was published about the document in social media."
Maar Richard Jeffrey-Cook zei een dag later over het bewaren van tweets: "You could print them and store them as pdf."
En daarnaast werd ook maar weer eens de discussie gevoerd worden over "central control" en of de uitingen wel als archiefstukken "bedoeld" waren. Alsof intentie relevant is...
Gelukkig zette Eric Ketelaar dit op de laatste dag recht door te benadrukken dat "the records of the conference can be found on twitter with #dlm2011."
http://twitter.com/Ingmario/status/146907242489315328

Privacy
Een paar keer kwamen privacy-aspecten aan de orde. Julie Mcleod had aan enkele collega's gevraagd om het "motto" van het congres Making intelligent information control a reality in Europe volgens hun betekende. En dat leverde onder andere de volgende antwoorden:
"The phrase means nothing to me..."
"Frightening. Control smacks of power relationships. Hopefully 'access' was meant... The fact that systems interoperate so poorly is probably quite beneficial to our privacy..."
Op de laatste dag kwamen privacy en data protection (wat twee heel verschillende dingen zijn) uitgebreid aan de orde, toen Peter Hustinx van EDPS de plannen van de Europese commissie kwam uitleggen.
Hustinx besprak ook even het "Right to be forgotten" dat eurocommissaris Reding wil regelen. Toen iemand uit de zaal hem vroeg of dit recht niet strijdig was met het "historisch" belang van archieven, beaamde hij dit. Hij benadrukte dat de eurocommissaris het begrip vooral "voor de media" hanteert.
Tijdens dit antwoord moest ik denken aan 9 Reasons Why a ‘Right to be Forgotten’ is Really Wrong van Joris van Hoboken. Hij schrijft onder andere:
2. A right to be forgotten actually doesn’t exist. The existing right to erasure was never absolute in the first place. It is merely the expression of the general principle of purpose limitation that underlies many of the data protection rules. If a company of government agency processes personal data about you, it needs a legitimate reason to do that. If they no longer have that reason it follows they need to stop processing the data and the ‘right to erasure’ gives you a specific legal provision to ask them to do so. To call this a right is an overstatement and gives the wrong impression to those that want information deleted as well as those that would like to keep it public.
Sharepoint en Denemarken
In totaal zag ik zeven "break-out-sessions" en twee daarvan waren de moeite waard om hier te memoreren.
Allereerst James Lappin van Thinking Records over Sharepoint, EDRMS en business applications. Hij vertelde weinig nieuws (Sharepoint is not a records management solution) maar het was verstaanbaar, begrijpelijk en onderhoudend en hij had de origineelste sheet, zoals deze:
Een andere interessante lezing was van Jan Dalsten van het Nationaal Archief van Denemarken.
In Denemarken moeten archiefblokken na vijf jaar afgesloten en binnen zes maanden overgebracht worden naar het archief. Sinds 1996 accepteert het archief "fully digital RM-systems", waarbij de zorgdrager moet zorgen voor systeem-onafhankelijke sips, waarbij maar enkele formaten zijn toegestaan (vreemd genoeg geen pdf/a, wel Tiff). Daarbij moeten ook ALLE tabellen uit de RM-applicaties in het (aangepast) SIARD-formaat worden meegeleverd. Wat de benodigde metadata betreft, is het uitgangspunt van het archief dat de diensten de metadata moeten gebruiken die zij nodig hebben, "not the metadata the National Archives can think of..."
Tenslotte vindt er op dit moment nauwelijks selectie en vernietiging plaats: "Lesser need for appraisal - the cost of appraisal should not exceed the benefits of it." Nu wordt op systeem- / applicatieniveau bewaard, straks worden larger groups alleen verwijderd als verwijderen goedkoper is dan bewaren.
Grote vraag is - en die wil ik hem nog stellen, dat is in de wandelgangen niet gelukt - hoe bereken je wat "eeuwige bewaring" kost?

Gerelateerd
Europees recht op vergeten worden
Archiefstukken in MoReq 2010
RMA, SOA en MoReq 2010
Gebeurtenissen in MoReq 2010
Import/export en vernietiging in MoReq 2010

Geen opmerkingen:

Een reactie posten