dinsdag 1 november 2011

Say Click, take a Pic!

@migo-boras, kent u dat?
Kent u dat gevoel dat je in de auto rijdt en het idee hebt dat je bespied wordt? Dat gevoel dat u ergens op wordt vastgelegd? Vanaf 1 januari 2012 is dat heel normaal als je met de auto de Duitse of Belgische grens over rijdt. Vanaf dan wordt van iedere auto het nummerbord en de zijkant gefotografeerd en waarschijnlijk vier weken bewaard...
Dat schreef de NRC gisteren in een artikel dat bijna de volledige pagina's 6 en 7 beslaat.
@migo-boras is de mysterieuze naam van het cameranetwerk dat momenteel bij vijftien grensovergangen wordt ingericht. De automobilist die daar passeert, kan het digitale oog van de overheid straks niet meer ontlopen. Ook elders in Nederland groeit het aantal camera’s langs de snelwegen snel. En behalve een oog krijgt de overheid ook een geheugen. Als het aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) ligt, mogen de miljoenen foto’s die nu langs de snelwegen worden gemaakt, straks weken worden bewaard. Onduidelijk is nog of dat ook gaat gelden voor de beelden van de nieuwe grenscamera’s.
Wat het gekke aan het bericht in de NRC is, is eigenlijk de timing. Uit een eenvoudige zoekopdracht in Google op "@amigo-boras" blijkt namelijk dat ruim twee jaar geleden de politie dit systeem op zijn eigen website al bekend maakte:
de Koninklijke Marechaussee gaat op zestien grensovergangen ANPR-toepassingen realiseren (project @migo-BORAS)
Daarnaast schermt de NRC met "documenten die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur werden verkregen." Maar die dateren volgens mij ook al van juli vorig jaar...
Opmerkelijk daarbij is trouwens dat de minister op de website enkel het besluit publiceerde en niet de daadwerkelijk openbaar gemaakte documenten.
In dat besluit staat ook de volgende passage:
Daarnaast zijn in deze documenten de namen van ambtenaren dan wel medewerkers van het project onleesbaar gemaakt met een beroep op artikel 10 tweede lid, onder e van de WOB (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer).
Klik dan vooral ook even hier... Heerlijk toch, die sociale media...

En @migo-boras staat ook gewoon in het rijks-ICT-dashboard.

En Villa Media schreef in 2009 ook al uitgebreid over het systeem en de pilot die in 2005 en 2006 in de buurt van Breda werd gehouden. Het plaatje hieronder komt daar ook vandaan.

Als ik deze informatie in een half uurtje in de trein op mijn Blackberry bij elkaar gezomerd krijg, waarom nu dan zo'n groot artikel in de krant?

O ja, @migo-boras staat voor "automatisch mobiel informatie gestuurd optreden – better operational result and advanced security", de effectiviteit is op zijn minst onbewezen en waarschijnlijk minimaal en volgens Inez Weski is het ook nog in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens...
En dan maken wij ons druk over Facebook en Google...

Gerelateerd
Schaduwprofielen bij Facebook en Google
Van een foto naar een burgerservicenummer
De alomtegenwoordigheid van Facebook
Gelezen: Ilija Trojanow, Juli Zeh - Angriff auf die Freiheit

2 opmerkingen:

  1. "...en waarschijnlijk vier weken bewaard." Ik zie al mooi onderzoekje voor Lektober 2012.

    Grote kans dat het artikel al een poos ligt te wachten op publicatie. Een krant is immers beperkt in zijn ruimte...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Deze passage in het NRC-artikel vond ik ook wel spannend qua lektober (en moet ik nog even wat preciezer bekijken): 
    "Zo bleek eerder dat pincodes die toegang geven tot een database waarin agenten kunnen opzoeken wie een dreig-tweet heeft verstuurd, ook rondgingen onder collega’s die niet in het bestand mochten."

    BeantwoordenVerwijderen