vrijdag 24 september 2010

Het nieuwe archiveren

In de IP van september (weer integraal online) schrijft Marleen Pijpelink over de vragen "welke informatie, voortgekomen uit 2.0-hulpmiddelen, komt in aanmerking voor archivering? En hoe wordt dit alles vervolgens gearchiveerd?" Voor een groot deel ben ik het eens met het antwoord op de eerste vraag.
Niet het kanaal bepaalt of informatie archiefwaardig is, maar de inhoud.
(...)
Iets is mijns inziens archiefwaardig wanneer het als informatie is ontstaan uit werkprocessen, taken en/of functies waar een organisatie voor verantwoordelijk is.
Al kun je bij die eerste zin de kanttekening plaatsen, dat het niet kanaal of inhoud maar functie en gebruik zijn die bepalen of iets een archiefstuk is of niet.

Wat ik jammer vind, is dat de antwoorden op de tweede vraag een beetje ouderwets lijken.
Zo pleit Marleen bijvoorbeeld voor een "archiveringsknop" bij wiki's, die blijkbaar bedoeld is om de toevoeging die als 'archief' bestempeld wordt, off-line op te slaan. Maar dat levert toch wat vragen op.
Heb ik er genoeg aan om alleen 'mijn' wijziging op te slaan, of zou ik ook de vorige versie (die ik dus aangepast heb) moeten opslaan?
En wat moet gebeuren als iemand mijn versie weer aanpast, mooet die dan ook gearchiveerd worden?
Een van de voordelen van wiki's is nu juist dat al die wijzigingen bijgehouden worden in de wiki zelf. Dus het is maar de vraag of een 'offline' kopie dan zinvol en nuttig is.

Uitgangspunt lijkt sowieso te zijn dat alle 2.0-archiefstukken gedownload moeten worden, blijkens de verwijzing naar de Web Curator Tool en Gemeenteweb. Maar hoe moet ik me dat voorstellen bij een opmerking van een ambtenaar op een forum tegen inentingen tegen baarmoederhalskanker?

Moeten we niet meer gaan denken aan diensten als Bag the Web of, zoals Steve Bailey aangeeft, Google?

Ik ben het uiteindelijk wel eens met het advies van Marleen:
Ga niet te krampachtig om met het kanaal en de opslaglocatie. Ook al staat het materiaal op verschillende locaties, virtueel kan de aan elkaar gerelateerde informatie nog steeds als één gecontroleerd geheel gearchiveerd worden door middel van metadata.
Maar ik vind het jammer dat ze niet verder uitgewerkt heeft hoe dit ongeveer zou moeten functioneren voor de 'gewone' ambtenaren en archiefprofessionals. Maar, dat is misschien ook wat veel gevraagd voor een 'overzichtsartikel'.

Gerelateerd:
Het archiveren van weblogs
Gemeentelijke richtlijnen 2.0
Is archief wel procesgebonden informatie?
Archiveren 2.0 tijdens KVAN-dagen
Informatiemanagement 2.0: over willen, moeten en kunnen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten