maandag 30 augustus 2010

Gezamenlijke e-depotvoorzieningen

En nog een wat ouder rapport en voorstel (waar ik zelf aan meegewerkt heb trouwens): e-Depot. Duurzame digitale toegang tot informatie. Gemeenschappelijke e-Depot Voorzieningen en services.

In deze twee documenten beschrijft de Archief Coalitie Digitale Duurzaamheid - een gelegenheidsverbond (?) van LOPAI, Nationaal Archief, KVAN, BRAIN, RHC's, Stadsarchief Amsterdam, Gemeentearchief Rotterdam en DEN - op welke manier een landelijk dekkend net van e-Depots voor archieven tot stand zou kunnen worden gebracht.
Belangrijkste uitgangspunt van het voorstel is eigen verantwoordelijkheid, maar gezamenlijke aanpak. Daarom doet de ACDD het voorstel aan VNG, IPO, UvW BZK en OCW om voor een periode van vijf jaar 20 miljoen euro beschikbaar te stellen om te komen tot gezamenlijke e-Depotvoorzieningen en services.
Het idee is dat er een soort netwerk-organisatie wordt opgericht die voor alle zorgdragers delen van het beheer van digitale archieven uit handen neemt. Schematisch zou dat ongeveer uitzien:
De voorzieningen en services die "uitbesteed" kunnen worden zijn onder andere het duurzaam bewaren en toegankelijk houden van digitale content en het beheer van hardware.

Twintig miljoen euro, dat klinkt enorm, zeker in tijden van bezuinigingen en herijkingen. Maar, als je omrekent wat dit per organisatie zou kosten, vind ik het eigenlijk reuze meevallen. Voor de provincies, zou het, als je gewoon, ongewogen deelt, neer komen op nog geen €67.000 per jaar.
En wat levert het dan op? Een van de zaken die bij het opstellen van rapport en advies is uitgezocht, is wat duurzame toegankelijkheid zou kosten als iedere zorgdrager het zelf doet en wat het kost als ze het gezamenlijk doen. Het blijkt dat volledige samenwerking tot vijf keer goedkoper is dan wanneer iedere organisatie het zelf doet. Wordt er maar gedeeltelijk samengewerkt, dan kan dit nog een factor drie schelen. Dat zijn toch substantiële bezuinigingen, lijkt me.

Maar ik heb geen idee of die op dit moment onder leiding van Opstelten besproken worden, zal wel niet hè...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten