vrijdag 2 juli 2010

Neem nog een koekje


In april schreef ik al even over het voorstel van minister Van der Hoeven dat internet-gebruikers expliciet toestemming moesten geven voordat een website een cookie mocht plaatsen. Afgelopen week bleek dat het concept-wetsvoorstel is aangepast, maar dat het er niet eenvoudiger op geworden is.
In het oude voorstel stond dat gebruikers "ondubbelzinnig" toestemming moesten geven voordat cookies geplaatst mochten worden. Dit betekende dat het niet mogelijk zou zijn om in je browser-instellingen aan te geven dat cookies altijd geplaatst mogen worden. Dat wordt niet als "ondubbelzinnige toestemming" gezien. Overigens interpreteerde de Nederlandse wetgever ook in dit geval een Europese Richtlijn weer eens strenger dan Europa het eiste. "Ondubbelzinnige toestemming" is nu gewijzigd in "toestemming" waarmee het mogelijk is het plaatsen van cookies toe te staan door middel van browserinstellingen. Maar daarmee zijn we er blijkbaar nog niet.
In de Europese Richtlijn en in de concept-wet staat dat websites gebruikers voordat ze een cookie plaatsen moeten laten weten welke informatie de cookie zal verzamelen en verzenden. En dit kan weer niet in de browserinstellingen geregeld worden. Met andere woorden: we zijn er nog niet helemaal uit...

Via VBDS.nl
Koekjes zijn weer van Hanneke

Geen opmerkingen:

Een reactie posten