donderdag 29 augustus 2013

Sign here! Of wat is een vals contract?

Gisteren stond in de Volkskrant een artikel over een vals contract dat door de burgemeester van Sneek getekend zou zijn: Burgemeester Sneek tekende blindelings vals contract.
De ambtenaar die het bouwcontract inzake de Houkepoort heeft vervalst, Fokke H., is ontslagen. Hij had op eigen gezag het bedrag in het bouwcontract verhoogd, omdat hij dacht dat aannemer VolkerWessels er anders niet akkoord mee zou gaan.
Apotheker heeft het vervalste contract inzake de Houkepoort niet gelezen voordat hij tekende. Hij ging ervan uit dat zijn ambtenaren dat al hadden gedaan. (...)
'Bovendien was het een feestelijke bijeenkomst. Het was niet een bijeenkomst waarbij al die contracten nog eens nagekeken worden.'
In het achtergrondartikel, dat niet vrij online staat, staat het als volgt omschreven:
Tegenover de onderhandelaars van projectontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed plaatste de gemeente één ambtenaar: Fokke H. uit Sneek, met dertig dienstjaren op het stadhuis. Soms werd hij vergezeld door een planeconoom, maar meestal verdedigde hij alleen het gemeentelijk belang bij het touwtrekken om bedragen die voor dit project normaal leken: 7 miljoen, 14 miljoen, 16 miljoen.
(...)
In maart 2010 begreep men op het stadhuis in Sneek dat de wijk kon uitdraaien op een groot verlies, maar stoppen was geen optie: daarvoor was te veel geïnvesteerd. Wel wilde het gemeentebestuur contracten van 16 miljoen euro vermijden. "In het college is gezegd: dat bedrag is te hoog", zegt Admiraal [woordvoerder gemeente, IKo]. "We gaan het knippen. Dat werd dus een contract van 7 miljoen."
H. wist dat Houkepoort zo niet uit de verf kon komen. "Eigenlijk moest het plan terug naar de gemeenteraad, maar daar was geen tijd voor." (...) H. besloot het bedrag op het contract te veranderen: van 7,6 miljoen euro naar ruim 14 miljoen. Zelf heeft hij daar geen financieel belang bij gehad, bevestigt het OM.
Tijdens de officiële ondertekening op het stadhuis in Sneek kreeg burgemeester Apotheker (D66) het door H. veranderde contract in handen geduwd. Apotheker (...) las het contract niet meer door.
(...)
Het contract verdween in de kluis. In het voorjaar van 2012, toen de facturen van VolkerWessels bleven binnenstromen (...) kwam het gesjoemel aan het licht.
Hier is van alles fout gegaan en dat meneer H. ontslagen is, kan ik wel begrijpen. Hij heeft niet gedaan wat zijn werkgever - het college van B&W - van hem verwachtte.

Maar of dit contract "vals" is, zoals de krant meldt? Dat lijkt me toch niet.
De norm voor Archiefbeheer - NEN-ISO 15489 - geeft als kenmerk voor een archiefstuk:
Een archiefstuk behoort op correcte wijze te weerspiegelen wat gecommuniceerd of besloten werd, of welke actie ondernomen werd.
In dit geval is het contract wat besloten is, dus dat geeft altijd correct weer wat er besloten is. Het zou anders zijn, wanneer in het contract dat Apotheker ondertekend had sprake was van 7,6 miljoen euro en meneer H. er daarna - al dan niet in overleg met VolkerWessels - 14 miljoen van gemaakt had. Dan was er wel sprake van een vals contract.

Iets anders is nog, en dat speelde eerder ook al, dat de handtekening juist "bewijst" dat je het eens bent met dat wat je tekent. In het boek De handtekening in het recht schrijft Patrick van Eecke van de Universiteit Antwerpen op pagina 194:
Door het plaatsen van zijn handtekening drukt men de wil uit om zich te binden tot de inhoud van het geschrift waar de handtekening naar verwijst. Men valideert de juridisch relevante inhoud, men eigent deze zich toe.
In die zin lijkt me dat burgemeester Apotheker toch ook niet helemaal vrijuit gaat.

Maar hij is niet de enige hoor, Nederlandse gezagsdragers lezen wel vaker niet wat ze tekenen.
Daar werd ik op 30 april van dit jaar ook nog door iemand op gewezen:
Al die belangrijke mensen die de akte van abdicatie als getuigen ondertekenden, zetten allemaal hun handtekening zonder de akte te hebben gelezen. Blijkbaar vertrouwden ze volledig op de mondelinge weergave van de directeur van het Koninklijk Huis.

Gerelateerd
Rus verzint eigen voorwaarden voor creditcard

Plaatje: Sign here van Matt Erasmus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten