maandag 17 september 2012

Weesjes mogen gescand worden


Ruim een jaar nadat ik er hier al over schreef is het zover: het Europees parlement heeft afgelopen donderdag de nieuwe richtlijn over verweesde werken aangenomen.
Verweesde werken zijn "kunstwerken" die onder de Auteurswet vallen en waarvan het Auteursrecht nog niet verstreken is, maar waarvan het ook niet of nauwelijks mogelijk is om de rechthebbenden te achterhalen. Dit maakt het voor "publieke instellingen," bijvoorbeeld bibliotheken, musea en archiefdiensten, lastig om zulke werken te digitaliseren en online beschikbaar te stellen, aangezien de Auteurswet expliciet stelt dat daar vantevoren toestemming van de rechthebbende voor nodig is. Dit verandert met deze richtlijn. Degene die een verweesd werk online wil zetten, moet aantonen dat hij zorgvuldig ("dilligent") naar de rechthebbenden heeft gezocht. Als hij ze niet vindt, mag hij ze online zetten als verweesd werk.
Works granted orphan status would be then be made public, for non-profit purposes only, through digitisation. A work deemed to be "orphan" in any one Member State would then qualify as "orphan" throughout the EU. This would apply to any audiovisual or printed material, including a photograph or an illustration embedded in a book, published or broadcast in any EU country.
Het Europees parlement vond wel dat als de rechthebbende zich later alsnog meldt, deze recht heeft op compensatie. Maar omdat de verweesde werken niet commercieel gebruikt mogen worden, zullen dit geen gigantische bedragen zijn. Enige uitzondering hierop is dat de instellingen wel wat geld mogen verdienen aan het "gebruik" van de verweesde werken, bijvoorbeeld wanneer ze een verweesde tekening op een tas drukken. Maar de opbrengsten mogen alleen gebruikt worden voor de digitalisering en de beschikbaarstelling van verweesde werken aan het publiek.
De volledige tekst die het EP heeft vastgesteld vind je hier vanaf pagina 268 (doc).
Het is nu aan de Europese Raad om de richtlijn te accorderen en daarna moeten de landsregeringen het nog omzetten in wetgeving.

Gerelateerd
Een Europese richtlijn voor auteurswettelijke weesjes

2 opmerkingen:

  1. Dit lijkt goed nieuws voor archieven, musea en bibliotheken. Ik ben wel benieuwd wat onder "zorgvuldige zoektocht" verstaan wordt. Wellicht is daarvoor jurisprudentie nodig. Instellingen zullen in ieder geval de bewijzen van deze zoektochten systematisch moeten gaan vastleggen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. @Vincent Ja, je zult je zoektocht en de resultaten zeker moeten documenteren en dan komt het inderdaad neer op het oordeel van de rechter.

    BeantwoordenVerwijderen