donderdag 8 december 2011

Briefgeheim in de grondwet

Tjonge, nu dacht ik toch eigenlijk dat we dit al lang beter geregeld hadden. Maar nee hoor, artikel 13 van de Nederlandse Grondwet luidt nog altijd:
Artikel 13
  1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.
  2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
Vorige week heeft minister Donner de kamer echter laten weten dat hij voor het zomerreces van 2012 een westvoorstel in consultatie zal geven.
Het  voorstel  dat  het  kabinet  zal  voorbereiden  tot  herziening  van  dit grondwetsartikel  beoogt  in  het  bijzonder  de  geslotenheid  van  het  artikel  –  tot uitdrukking komend in de drie specifiek vermelde communicatiemiddelen - weg te nemen en daarmee het door artikel 13 Grondwet te beschermen belang niet langer afhankelijk te laten zijn van de daarin genoemde drie communicatiemiddelen.
Hierbij zullen in ieder geval ook het advies van de Staatscommissie Grondwet (zie eindrapport uit 2010 p. 85 ev) en het rapport van de Commissie Grondrechten in het digitale tijdperk (p. 135 ev).
Het duurt nog even, maar dan heb je misschien ook wat...

Gerelateerd
Geheimen en openbaarheid

Afbeelding
Op zoek naar een illustratie bij dit bericht ben ik een beetje gedeprimeerd geraakt van de kaarten op http://www.postsecret.com/... Vandaar maar een mooie oude PTT-brievenbus door marie-II

Geen opmerkingen:

Een reactie posten