vrijdag 19 augustus 2011

Archieven in het buitenland plaatsen

Tijdens een overleg zei gisteren iemand dat minister Donner recent had bepaald dat Nederlandse overheidsdata niet op buitenlandse servers mochten staan. Een vraag op Twitter leidde naar een ministeriële brief en antwoorden op kamervragen over "cloud computing." (Dank je Lina)
In de brief schrijft de minister:
Wat informatiebeveiliging betreft blijkt dat het via een «open» cloud uitbesteden van ICT diensten, dan wel opslag van informatie buiten Nederland, risico’s met zich meebrengt die nog niet voldoende kunnen worden afgedekt. Zo is privacybescherming nog geen integraal onderdeel van de wijze waarop «open» cloud toepassingen nu worden vormgegeven.
[...]
Dataopslag en server/infrastructuur-capaciteit: momenteel is in het kader van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (project 4, ICT Infrastructuur) al een project «Krimp aantal datacenters» gestart, gebaseerd op een positieve kosten/baten analyse. Strikte eis hierbij is dat de data in Nederland blijven en veiligheid voor alle afnemers adequaat is en op een voor de gekozen toepassingen acceptabel niveau kan worden geregeld.
Er wordt dus niet expliciet gesproken over een verbod op plaatsing van data op buitenlandse servers.
Maar het zette mij wel aan het denken. Want wat is de consequentie van bovenstaande passage voor de huidige praktijk? Mogen Nederlandse overheidsdata wel naar het buitenland?

Neem de ruimtelijke plannen. Sinds 1 januari 2010 zijn overheden op grond van de Wet ruimtelijke ordening verplicht nieuwe ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via ruimtelijkeplannen.nl. En waar staat de server hiervoor? Dat blijkt Helsinki, Finland te zijn.

Of, ander voorbeeld, een archiefdienst besluit de persoonskaarten van de bevolkingsadministratie te digitaliseren en laat deze indexeren in India. Daartoe worden delen van de scans naar India gestuurd, waar de namen, geboortedata etc overgetypt worden in Excel-sheets en weer terug naar Nederland gestuurd worden.

Of iets dichter bij huis, de gemeenten die op termijn te vernietigen archiefmateriaal over de grens (bijvoorbeeld bij Euro-Archive in Turnhout) hebben geplaatst en via scanning-on-demand documenten en dossiers die ze nodig hebben gestuurd krijgen.

Om nog maar niet te spreken over de diensten die het bedrijf Collar-IT aanbiedt:
Collar-IT heeft in Oeganda de beschikking over moderne scanfaciliteiten. Uw documenten worden in een veilige omgeving door kundig personeel gedigitaliseerd. Indien u uw archief niet kunt missen, dan verzendt u uw archief als luchtvracht. Indien nodig kunt u door scanning on demand alweer binnen 24 uur - in digitale vorm - beschikken over benodigde archiefdocumenten. U merkt bijna niet dat uw archief verplaatst is! Als u uw archief minder dringend nodig heeft dan verstuurt u uw archief als zeevracht naar de werkplaats van Collar-IT. Dat is nóg goedkoper en is ook nog eens beter voor het milieu.
Mag dit?
Moeten we dit willen?

Gerelateerd
Een cloudstrategie en alweer beroepsdeformatie
Terms of Service en Overheid 2.0 #kvan11

Afbeelding: Paal 20 van  Euregio-thingstodo.eu

Geen opmerkingen:

Een reactie posten