dinsdag 5 april 2011

Ze wijzigen de Archiefwet...

...en langzaam druppelen de reacties binnen.


Bijzonder kruispunt Archiefstraat - Sprinkhanenlaan

Via de internetconsultatie hebben drie mensen, vier reacties gegeven. Maar ik weet dat in ieder geval LOPAI, KVAN, de RHC-directeuren, BRAIN en de Raad voor Cultuur hebben gereageerd.
Die laatste is de eerste die zijn reactie online gezet heeft en mijn verwachting is dat er de komende dagen nog meer komen.

Wat zegt de Raad allemaal?
Allereerst stelt hij vast dat dit niet de "officiële" adviesaanvraag is. De termijn waarbinnen hij moet reageren is daarvoor te kort is en, belangrijker nog, de officiële adviesaanvraag dient vergezeld te gaan van de reacties van andere betrokken partijen. Daarnaast stelt de raad dat hij eerder al een andere adviesaanvraag heeft gekregen over het schrappen van zijn advisering over selectielijsten (zie ook hier). En de raad stelt vast dat er erg weinig visie aan deze wijzigingen ten grondslag lijkt te liggen:
Onder erkenning dat die [Archief]wet op vele onderdelen niet meer voldoet, heeft de Raad in zijn advies van 26 april 2010 toen (kort gezegd) gepleit voor een gefaseerde aanpak waarbij het van belang is om eerst een nieuw evenwicht te laten ontstaan om die vervolgens in wetgeving te bestendigen. (...)
Tegen de achtergrond van dit advies mist de Raad in het voorstel daarom een meer principiële reflectie op de noodzaak van de voorgenomen wetswijziging.
En de raad mist meer reflectie, zeker als het gaat om de wijzigingen in de archiefzorg bij de provincies:
In de ontwerp Memorie van Toelichting (blz. 6) wordt opgemerkt, dat "met de provincies (...) overeenstemming (is) bereikt over het uitgangspunt dat elke bestuurslaag de verantwoordelijkheid moet dragen voor de eigen archiefbescheiden." Omdat deze mededeling niet verder wordt uitgewerkt, waardoor geen zicht bestaat op de werkelijke inhoud van die overeenstemming, zou de Raad graag, bij voorkeur aan de  hand van documenten, hierover nader worden geïnformeerd.
De Raad is trouwens van mening dat, gelet op de tamelijk complexe bestuurlijke structuur van het openbaar archiefwezen (zeker in de relatie rijk - provincie) en de inmiddels anderhalve eeuw oude verdeling van bestuurlijke verantwoordelijkheden [...] alle ins and outs goed tegen het licht moeten worden gehouden. Een dergelijke afweging mist hij in het voorliggende voorstel.
De Raad beseft op zich de politiek-bestuurlijke portee van de uitgangspunten in het Regeerakkoord, die aanleiding zijn voor het voorstel, maar dat laat naar zijn mening onverlet, dat aan realisering en wettelijke vertaling van die uitgangspunten een inhoudelijke reflectie niet mag ontbreken.
Kortom, als je de tekst 270 graden draait, is het een keurige, maar scherpe reactie van de Raad.

Gerelateerd
De archiefwet wordt gewijzigd

2 opmerkingen:

 1. Tja opvallend weinig reactie op de internetconsultatie. Blijkbaar berusten we als archivarissen in wat er in Den Haag wordt bedacht (?).
  Ben erg benieuwd naar de reactie van LOPAI, KVAN etc.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik weet niet precies wat de reden voor de geringe animo is, Bennie.
  In mijn geval vond ik 't niet nodig om naast dit blog en de reacties
  van LOPAI en KVAN - waarin oa mijn opmerkingen zijn meegenomen - ook
  nog via de internetconsultatie te reageren.
  De reacties van LOPAI en KVAN komen online, maar 't is niet aan mij om
  dat te doen.

  2011/4/6, Disqus <>:

  BeantwoordenVerwijderen