dinsdag 28 september 2010

Een wethouder antwoordt via Youtube

Ik vind het een beetje zot eigenlijk, een wethouder die een vraag over de gezondheidsrisico's van het houden van schapen op kinderboerderijen beantwoordt met een filmpje waarin hij schapen op een kinderboerderij aait.

Wat nou als de vraag zou zijn geweest naar de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan een bezoek aan Angels Escort (site is nsfw) in Hoorn?

Wat het trouwens nog gekker maakt, is dat de wethouder in Binnenlands Bestuur zegt:
De vraag, of het aaien van schapen op de kinderboerderij veilig is, werd door het college op schrift beantwoord, zoals gebruikelijk. Ter ondersteuning echter, nam de CDA-wethouder ook nog een YouTube filmpje op: ‘Film kan nu nog niet officieel worden ingeboekt, vandaar dat het antwoord ook schriftelijk moest komen, maar wellicht verandert dat in de toekomst.’
(...)
'Essentieel bij de afweging te YouTuben, is de vraag of het beeld de boodschap ondersteunt. Formeel voegt het niks toe, want de raad ontvangt het antwoord per digitale post, maar ter ondersteuning is het een heel goed middel om de boodschap over te brengen’, zo zegt Pijl
Maar op de website van gemeente Hoorn verwijst onder Antwoorden artikel 43 vragen de tekst Tonnaer - Schapen op kinderboerderijen op dit moment naar een url (http://hoorn.nl/Smartsite.shtml?id=81060) die redirect naar bovenstaand YouTube-filmpje. Waar is dat schriftelijk antwoord dan?

En laten we nu eens uit een heel ander perspectief kijken.
Vorige week attendeerde iemand me op het artikel Webloggende politici en bestuurders van Aline Klingenberg. Het is al een jaar of vijf oud, dus Youtube en Twitter worden er niet in genoemd, maar ik denk dat wat zij zegt redelijk 'universeel' is.
Klingenberg schrijft:
Stel dat een bezoeker van een weblog om bestuurlijke informatie vraagt, die te maken heeft met de publieke taak die de webloggende bestuurder uitoefent en die in documenten is neergelegd, en deze verzoeker geeft aan dat hij graag via het weblog antwoord wil op zijn vraag. Art. 2:15 Awb geeft aan dat een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan kan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Een burgemeester die een weblog opent en daarop de mogelijkheid creƫert voor bezoekers om te reageren en zelf ook ingaat op vragen die bezoekers stellen, maakt mijns inziens ex art. 2:15 Awb kenbaar dat het mogelijk is om via de elektronische weg te communiceren en vragen te stellen.
Verzoeken om informatie die via deze weg bij het bestuursorgaan binnenkomen, moeten dan ook door de bestuurder in behandeling worden genomen. Het antwoord van de bestuurder is dan een beslissing in de zin van art. 5 Wob, die onder het besluitbegrip van de Awb valt en waartegen bezwaar en beroep open staat. En als het een verzoek betreft dat niet onder de taak van het bestuursorgaan valt, zal deze het verzoek om informatie op grond van art. 4 Wob moeten doorsturen naar het wel bevoegde bestuursorgaan.
Betekent dit dat ik via het reactieformulier van Youtube de gemeente Hoorn om informatie kan vragen?
Het betekent in ieder geval, denk ik, dat ik via Twitter een WOB-verzoek kan indienen bij Buitenlandse Zaken, of bij Verkeer en Waterstaat. De huidige minister van Buitenlandse Zaken reageert regelmatig op tweets en in het profiel van VenW staat expliciet "WOB-verzoeken" genoemd.
Sterker nog, het lijkt er op dat ik ieder informatieverzoek (ongeacht of het onder de bevoegdheid van VenW of BuZa valt) via een van deze twee adressen kan indienen. Zij hebben dan de plicht om het verzoek doorsturen naar het juiste bestuursorgaan.
(En ze moeten een boete betalen als ze niet snel genoeg reageren. Dus...)

6 opmerkingen:

 1. Ik stel voor dat het bewuste raadslid via YouTube een vervolgvraag aan de burgemeester stelt, en aldus direct het College alsnog opzadelt met een archiveringsprobleem, waar het aaien van schapen niks bij is, noch een bezoek aan Angels Escort.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. "Film kan nu nog niet officieel worden ingeboekt" En daarom is het zeker een 'informatief' filmpje. Je ziet 'm wel, maar hij is er niet (lijkt OLO wel ;-)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een tekst... Geen wonder dat de WOB geen succes is. Ik word heel erg allergisch geactiveerd als ik dat soort van regulering lees. Brrr

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ach over de archivering wilde ik het deze keer eens niet hebben ;-)

  Op 28-09-10 heeft Disqus<> het
  volgende geschreven:

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tja, informatie is ook geen archief, toch?

  2010/9/28, Disqus <>:

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nee, mevrouw Klingenberg is niet zo van de puntige formuleringen, maar
  of de WOB daarom niet werkt? Dat ligt volgens mij toch meer aan
  onwillige ambtenaren en bestuurders

  Op 28-09-10 heeft Disqus<> het
  volgende geschreven:

  BeantwoordenVerwijderen