dinsdag 13 augustus 2013

Document volgt mens

Een van de uitdagingen van de archiefinspectie is - ook in de nieuwe constellatie - om in de gaten te houden welke organisaties en archieven nu wel of niet onder je toezicht vallen. Neem nu zoiets als Cition BV:
Vanaf 1 januari 2010 is Cition B.V. verantwoordelijk voor de uitvoering van de fiscale parkeerhandhaving in Amsterdam.
[...]
Cition komt voort uit de Dienst Stadstoezicht. Dienst Stadstoezicht blijft verantwoordelijk voor een actieve bijdrage aan een veilig, schoon en bereikbaar Amsterdam. De aandelen van Cition zijn voor 100% in handen van de gemeente.
Met de oprichting zijn wij de grootste van Nederland op het gebied van parkeerhandhaving. Momenteel verzorgen wij het parkeermanagement in alle delen van Amsterdam waar betaald parkeren geldt.
Zegt u het maar...
Valt Cition BV onder de Archiefwet?
En zo ja, valt de bv dan ook onder het toezicht van de Amsterdamse gemeentearchivaris?
En valt de organisatie daarmee ook onder het interbestuurlijk toezicht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland?

Blijkbaar valt (een deel van) de administratie van Cition wel onder de Wob, maar de informatie die dat oplevert, is niet heel geruststellend. Rejo Zenger schrijft op zijn blog:
Na de ontvangst van het bezwaarschrift nodigt Cition mij uit voor een mondelinge toelichting. Daarin wordt duidelijk waarom Cition moeite heeft met het beantwoorden van mijn verzoek:
Mede door de ontvlechting van Cition uit Stadstoezicht zijn er veel documenten verloren gegaan. Er zijn veel medewerkers betrokken geweest bij het gebruik van de scanauto’s. Veel daarvan zijn niet meer werkzaam, zodat eventuele onder hen behorende documenten ook verloren zijn gegaan.
Hoe dan ook heeft destijds iemand blijkbaar zitten slapen bij de Dienst Stadstoezicht...

Gerelateerd


Plaatje: Wielklemmetje, via Bram Nijmeier

2 opmerkingen: