vrijdag 5 april 2013

"Vergeten, hoe zou ik jou kunnen vergeten" Over Europese privacy


Begin vorig jaar schreef ik over het voorstel van eurocommissaris Reding dat burgers het recht geeft om te worden vergeten. In januari publiceerde de rapporteur van het Europees Parlement de amendementen die hij voorstelt en op dit moment vind behandeling in Europa plaats. (Ik schrijf dat bewust zo vaag, omdat ik er maar niet in slaag om voor mezelf helder te krijgen hoe het in Brussel zijn werk gaat.)
De voorstellen van de commissie waren al ingewikkeld voor archieven, maar de voorgestelde wijzigingen  van de rapporteur maken het nog moeilijker. Ik heb begin dit jaar de problematische voorstellen even op een rijtje gezet.

Gisteren zag ik dat de Eerste Kamer vorige maand vragen aan de minister gesteld heeft naar aanleiding van het voorstel:
Op 19 maart 2013 hebben de commissies I&A/JBZ en V&J een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met vragen over de voorstellen bescherming persoonsgegevens. Hierin bepleiten de commissies onder meer dat Nederland zich inspant om de ontwerpverordening en de ontwerprichtlijn als pakket te blijven behandelen, ook nu het geluid klinkt dat de nieuwe richtlijn geen draagvlak zou hebben in de Raad. Andere onderdelen van de brief hebben betrekking op de vraag of de publieke sector extra ruimte voor gegevensverwerking moet krijgen, op informatieverstrekking aan betrokken burgers over gegevensverwerkingen en op het recht van burgers op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Ten slotte bevat de brief vragen over de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen (met name de Verenigde Staten), de opslag van data in de Cloud en de vaststelling van gedelegeerde regelgeving door de Europese Commissie.
En ik zag gisteren een tweetal tweets van Eric Ketelaar, waaruit bleek dat de Europese nationale archivarissen zich ook grote zorgen maken:

En gisteren zag ik ook nog bij BRAIN dat de Franse archivarissen-organisatie een petitie begonnen is.
Samen met de KVAN proberen wij momenteel aandacht te krijgen bij o.a. leden van het Europese Parlement om hen te wijzen op onbedoelde, schadelijke neveneffecten van de verordening-in-wording. Deze behelzen onder andere de voorwaarden dat personen in kwestie toestemming moeten geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens, en dat persoonsgegevens uitsluitend nog geanonimiseerd of gepseudonimiseerd gebruikt mogen worden. Die voorwaarden zijn onhoudbaar voor de papieren archieven die archiefinstellingen beheren en maken deze daardoor in een klap waardeloos voor onderzoekers.
De volledige tekst van de Franse petitie maakt duidelijk waar de problemen zitten:
To keep big Internet corporations (Google, Facebook etc...) from retaining and using our personal data, the European commission and European parliament are ready to rush through a radical solution for the spring of 2013 : a regulation that will compel public and private organisations to destroy or anonymize such data once the purpose for which they were created and gathered is achieved. The Commission wants to ensure a right to oblivion for European people that guarantees respect for privacy.
This regulation will focus on personal data in every format, paper or electronic. It will be implemented immediately and will prevail over national existing legislations and regulations.
Did you recently graduate? Schools or universities will destroy your file. Did you sell your real estate property ? The land registry office will destroy every trace of your property. Are you no longer employed ? The organisation you worked for will delete every bit of information related to you. Do not count on public organisations or your employer, you will be the only one responsible for your own personal data.
It is obvious that the re-use of personal data unbeknown to citizens and for commercial purposes, all this easily facilitated by new technologies, must be fought by every means, but systematic destruction or anonymization of data to avoid any trouble is like throwing the baby out with the bathwater. Rather than reinforcing a secured preservation and a controlled access to our heritage, compliant with individual liberties, Europe will impose a collective amnesia for our own good.
Collecting and preserving personal data for patrimonial or legal purposes beyond the needs leading to their creation, ensuring access to information while protecting privacy is the privilege of democracies, which have had strict legislation in this domain for a very long time.
Europe must not forbid data preservation, but on the contrary ensure their protection and controlled access. It must ensure citizens that sufficient technical, financial and human resources, including the presence of skilled professionals will be granted to manage data properly.
To avoid a decision with irreparable consequences, we ask the European commission to adjourn the adoption of this regulation and debate it in depth.
De petitie kun je hier vinden en tekenen.
Misschien helpt het...

Gerelateerd
Recht om te worden vergeten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten