dinsdag 8 januari 2013

Tweede versie van ED3 beschikbaar

Ik twitterde er voor de kerst al over: het LOPAI heeft de tweede versie van ED3 vastgesteld. Uit het persbericht:
Om houvast te bieden aan een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling en implementatie van en besluitvorming over e-depotvoorzieningen, stelde het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) al eerder een toetsingskader op. Deze Eisen Duurzaam Digitaal Depot, kortweg ED3, zijn onlangs herzien en aangepast aan de meest actuele ontwikkelingen, ervaringen en inzichten. Ze hebben betrekking op alle aspecten van een e-depot: organisatie, beleid, procedures, beheer, technische infrastructuur en beveiliging.
ED3 is gebaseerd op de Nederlandse archiefwetgeving en archiveringspraktijk en sluit nauw aan bij internationale normen en standaarden voor het langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Het is echter ook prima toepasbaar op voorzieningen voor te vernietigen bescheiden.
Inhoudelijk zijn, zoals ook uit bovenstaand plaatje blijkt, allerlei eisen anders geformuleerd en samengevoegd, waardoor het geheel een stuk compacter geworden is.
Uiteraard is deze nieuwe versie in pdf beschikbaar.

Maar, en dat vind ik veel mooier en belangrijker, de hele tekst is integraal opgenomen in de Archiefwiki!
De belangrijkste reden hiervoor is dat we hopen dat ED3 op deze manier een “levend” document wordt, onder andere doordat ervaringsdeskundigen voorbeelden aan de eisen toevoegen of via de discussiepagina opmerkingen maken over de inhoud of formulering van een eis.

Dus lees ED3, voeg voorbeelden toe, stel een vraag en begin de discussie!

Gerelateerd
ED3, versie 2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten