dinsdag 30 oktober 2012

Bruggen slaan

Vanmorgen heb ik heel snel door het regeerakkoord gegrasduind. Een paar dingen vielen me op.
Archief, (cultureel) erfgoed, openbaarheid en informatievoorziening (als in "DIV") komen er niet in voor.

Hier en daar lijken allerlei gelegenheidsargumenten te zijn verzonnen om taken te decentraliseren of juist te centraliseren. Neem bijvoorbeeld de volgende twee passages:
De regionale omroepen worden niet langer gefinancierd door de provincies, maar door het Rijk. Het budget wordt overgeheveld van het provinciefonds naar de mediabegroting. Door samenwerking en integratie van taken met de landelijke publieke omroep is een besparing mogelijk. (p.20)
Het overbrengen van een groot aantal taken van het Rijk naar gemeenten maakt meer maatwerk mogelijk en vergroot de betrokkenheid van burgers. Gemeenten kunnen de uitvoering van de taken beter op elkaar afstemmen en zo meer doen voor minder geld. (p.41)
Zoals ze in de Tweede Kamer zeggen, lijkt me dat het van tweeën één is...
Een derde punt waar mijn oog op viel was deze passage over toezicht:
Beleid en uitvoering worden vereenvoudigd, toezichtstaken en adviesfuncties samengevoegd, taken beëindigd of gedecentraliseerd naar andere overheden en de deregulering met kracht voortgezet. (p.42)
Hoe zat dat ook alweer met Enron, toezicht en advisering?
Hoe kun je nu tegelijkertijd (of achtereenvolgens) adviseren hoe iets aangepakt moet worden en daarna "objectief" vaststellen of de wettelijke voorschriften worden nageleefd (dat is toezicht in acht woorden)?
Overigens staat eerder, op pagina 10, ook iets over toezicht:
We gaan de vormgeving van toezicht waar nodig herbezien – ook in samenwerking met de medeoverheden – om met behoud van effectiviteit de toezichtlasten te verminderen.

Het puntje daarna is trouwens ook interessant:
De dienstverlening door overheden moet beter. Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal afhandelen. Er komt een eenmalige gegevensuitvraag voor ondernemers die gebruik maken van het Ondernemingsdossier om bedrijfsgegevens uit te wisselen met de overheid.
Dit gaat misschien wel over informatievoorziening en "DIV".

En als laatste viel mijn zin op een passage die ik echt niet snap.
Het gaat over de bevoegdheden van het CBP (dat boetes mag gaan uitdelen) en dat bij de bouw van informatiesystemen standaard een "privacy impact analyse" gaat horen. En dan staat er, op pagina 29:
Inbreuken door de overheid zijn voorzien van een horizonbepaling en worden geëvalueerd.
Inbreuken waarop?
En wat is een "horizonbepaling"?
En wie gaat die inbreuken dan evalueren?

Gerelateerd
Een dunne lijn...
Toezichtmythes

Plaatje: brug_afstand van internethdcmedia

8 opmerkingen:

 1. Eric-Jan Keulemans30 oktober 2012 om 12:31

  Horizonbepaling: http://www.encyclo.nl/begrip/horizonbepalingen

  Ik haak af...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je voor deze toevoeging EJ, maar hij maakt het er inderdaad niet duidelijker op...

   Verwijderen
 2. Zaken doen met de overheid. Geven ze ook een lijstje wat ze daar onder verstaan? Dat is wel een heel algemene opmerking, zoals meer uit deze oogst van je Ingmar. Begrijpelijk natuurlijk, maar deze "zaken" kunnen ook het archief betreffen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Nee, helaas staat er geen lijstje bij welke zaken dit zijn. Overigens komt dat citaat uit de paragraaf "Duurzaam groeien en vernieuwen".
   Uiteindelijk hebben alle maatregelen of voornemens natuurlijk met archief en DIV te maken, maar het ging me in eerste instantie alleen om de vraag of archief ca expliciet genoemd werd. De andere opmerkingen hierboven zijn gewoon passages die ik opvallend vond.

   Verwijderen
 3. Ik vind de databank voor ruimtelijke gegevens (op pag. 38) toch ook wel een beetje 'des DIV's'

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, die databank wordt waarschijnlijk weer een interessant "battle field". Overigens staat hij op pagina 39 (= 40 in de pdf)

   Verwijderen
 4. Deze: "We onderzoeken of het verlengen van bewaartermijnen kan bijdragen aan het
  oplossen van oude, onopgeloste zaken." En ook deze: "We gaan digitaal procederen in het bestuursrecht mogelijk maken." Alletwee uit hoofdstuk VIII, Veiligheid en Justitie

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja inderdaad, dat zal alletwee zijn weerslag krijgen in het archief van Justitie en Politie. Dank je.

   Verwijderen