donderdag 14 juni 2012

Disclaimers onder e-mail

Tuurlijk, ik weet ook wel dat die disclaimers onder een email niets waard zijn, maar ik vind het toch gek (los van de schrijffouten trouwens) als een DIV-medewerker een officiƫle machtigingsaanvraag naar ons emailt en daar staat dan onder:
Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwlijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldiging daarvan. De verzendende gemeente staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor de gemeente tot stand.
Maar het wordt natuurlijk helemaal hilarisch als je op je email dat je het daarom problematisch vindt om die aanvraag in behandeling te nemen, een email krijgt met de tekst:
Bij deze deel ik u mede dat de disclaimer inzake de aanvraag tot machtiging als niet van toepassing kan worden beschouwd.
Met onderaan die email weer...

Nou ja, je snapt het wel.

Gerelateerd
Parkeertarieven op de website

Plaatje: Disclaimer van Guuka

Geen opmerkingen:

Een reactie posten