woensdag 16 mei 2012

Man of vrouw, zo simpel is het niet altijd

Eind maart heeft de rechtbank in Alkmaar uitspraak gedaan in de zaak van Maya Posch. Op haar geboorteakte staat dat ze een jongetje is, terwijl zij meer vrouw was. Ik citeer even uit de NRC van afgelopen vrijdag:
Maya Posch, nu 28 jaar, is geboren als „ een puntgaaf jongetje ”, aan wiens lijf niets afwijkends te zien was, vertelt haar moeder. In de puberteit veranderde dat. Behalve baardharen groeiden ook haar borsten. Haar stem brak een beetje, maar ze kreeg ook vrouwelijke heupen. Ze was 21 jaar toen ze besloot liever als vrouw door het leven te gaan. „ Want als dit een jongenslichaam is, is het wel een heel bijzonder jongenslichaam. Een vrouwenrol past mij beter ”, zegt ze. Enkele jaren later ging Posch hormoontabletten slikken die daarbij helpen.
Op zich is de wijziging van het geslacht zowel fysiek als in de geboorteakte niet zo bijzonder, daar is in het Burgerlijk Wetboek een apart wetsartikel (I.28) opgenomen. Maar, dit artikel gaat over transgenders en eist dat het lichaam aangepast wordt aan het "gewenste" geslacht. En dat is bij Posch niet gebeurd. Zij is namelijk geen transgender, maar een interseksueel. Bij een onderzoek bleek namelijk dat ze naast de uiterlijk zichtbare mannelijke geslachtsdelen ook een "blind eindigende vagina" heeft. De rechtbank omschrijft dat als volgt:
Bij [verzoekster] zijn ten tijde van de geboorte slechts de uiterlijk waarneembare mannelijke geslachtskenmerken waargenomen. Pas later is gebleken dat [verzoekster] ook vrouwelijke geslachtskenmerken heeft. Uit de brieven van de Duitse arts dr. med. Tobias Pottek van de Asklepios Westklinikum Hamburg blijkt dat medisch is vastgesteld dat [verzoekster] een interseksueel lichaam heeft, waarbij tevens is vastgesteld dat [verzoekster] een dominante vrouwelijkheid heeft. Deze conclusie is bevestigd door de Nederlandse uroloog dr. H.M.M. Zweers van het ZGT, ziekenhuisgroep Twente. De psychotherapeut E. Vrouwe heeft in zijn schrijven van 27 februari 2012 bevestigd dat bij [verzoekster] sprake is van een dominantie vrouwelijkheid, welke naast haar de in haar aanwezige mannelijkheid deel uitmaakt van haar identiteit.
En dit maakt dat volgens de rechtbank het genoemde artikel 28 niet past. Volgens de rechtbank is er in dit geval sprake van een "misslag" en die kunnen op grond van artikel 24 van het Burgerlijk Wetboek hersteld worden:
De in artikel 1:24 van het BW genoemde misslag bestaat dus daaruit dat ten tijde van de geboorte van [verzoekster] wel de uiterlijke mannelijke geslachtskenmerken zijn waargenomen, maar niet de op dat moment eveneens aanwezige (verborgen) vrouwelijke geslachts-kenmerken. De rechtbank is van oordeel dat uit de stukken voldoende is komen vast te staan dat de keuze van [verzoekster] voor de vrouwelijke kant van haar interseksualiteit bestendig is en recht doet aan de wijze waarop zij in het leven staat, ook met behoud van haar mannelijke geslachtskenmerken.

Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat het geslacht op de geboorteakte op grond van het bepaalde in artikel 1:24 van het BW dient te worden gewijzigd in 'dochter'.
Al met al een mooie oplossing van de rechtbank, al blijft het jammer dat het dus nog altijd niet mogelijk is om ook "officieel" zowel man als vrouw te zijn. Wat dat betreft zijn de akten van de burgerlijke stand al sinds jaar en dag digitaal.

Aanvulling 16 mei 2012, 13:30

Plaatje: Gender options on Google+ van tengrrl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten