dinsdag 6 september 2011

Onverkwikkelijkheden bij Doxis

Eind vorige maand deed de kortgedingrechter uitspraak in zaaknummer / rolnummer: 380931 / KG ZA 11-536
De inhoudsindicatie luidt:
Verzoek tot afgifte van bescheiden deels toegewezen. Toets of is voldaan aan de vereisten van artikel 843a Rv ((spoedeisend) belang, rechtsbetrekking, bepaalde bescheiden). Voorlopig getuigenverhoor staat aan afgifte niet in de weg. Het moet gaan om feiten en niet om conclusies die uit die feiten volgen. Voor zover sprake van gewichtige redenen is de vordering afgewezen (strikt interne vertrouwelijke informatie).
Dat klinkt niet zo heel spannend, totdat je weet wie de twee tegenover elkaar staande partijen zijn. Aan de ene kant staat Ernst & Young aan de andere kant staan een van de twee oprichters van Doxis.
Ik ga de namen hier niet uitspellen, de goede verstaander weet wel wie wie is...

Kortweg komt het er op neer dat Ernst & Young in 2009 Doxis wou verkopen, waarbij de vraagprijs tussen de EUR 4,9 mln en EUR 5,4 mln zou moeten liggen. Toen er in de markt geen kopers te vinden waren, is Doxis voor ongeveer EUR 500.000 verkocht aan een van de twee directeuren (C), terwijl de andere directeur (eiseres sub 1) met vakantie was. En het kapitaal voor de management buy-out door directeur C, werd mede opgebracht door D, de toenmalige CFO van Ernst & Young die belast was met de verkoop van Doxis.
Eiseres sub 1 heeft de indruk dat er een spelletje met haar gespeeld is en eist en krijgt inzage in allerlei documenten van Ernst & Young:
De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Ernst & Young om binnen 10 werkdagen na dagtekening van dit vonnis afschrift te verstrekken aan (eiseres) van de volgende bescheiden - daarbij de nummering aanhoudend van de bescheiden in het petitum van de dagvaarding - voor zover de bescheiden zijn gedateerd tussen en op 1 januari 2009 en 14 februari 2010 en waar het elektronische gegevens betreft betrekking hebbend op voor Ernst & Young toegankelijke computerbestanden:

a. De koopovereenkomst ter zake Doxis tussen DXS en Ernst & Young;

b. Alle verslagen en notulen van besprekingen die gevoerd zijn, alsmede alle
(e-mail)correspondentie tussen (D), (H), (C) en (eiseres), met
betrekking tot de verkoop van Doxis;

d. De (e-mail)correspondentie tussen (D) en (C) met betrekking tot de verkoop
van Doxis;

j. De notulen van besprekingen en de schriftelijke vastlegging van besluiten die het SALT-
bestuur heeft genomen in het kader van de verkoop van Doxis;

k. Alle (e-mail)correspondentie tussen het Ernst & Young Sub Area Partner Forum en
(G), alsmede alle eigen memo’s en analyses van het Sub Area Partner Forum
betrekking hebbend op de verkoop van Doxis,
Interessant hoor, de wereld van het iets grotere geld. Ik hoop maar dat Ernst & Young zijn archieven een beetje op orde heeft...

2 opmerkingen:

  1. E&Y hebben er de afgelopen jaren al menige rechtszaak op zitten vanwege, vaak ongeoorloofde zakelijke praktijken oftewel 'accounting fraud'. Dat zegt in elk geval al iets over hun - fantasierijke - archiveringspraktijken ...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dat belooft dat weinig goeds in deze zaak...

    BeantwoordenVerwijderen