zondag 28 augustus 2011

Gelezen: H. Abbad - Het vergeten dat ons wacht

Dit is een boek dat ik anders waarschijnlijk niet zou lezen, maar ik heb het van "Ome Jan" cadeau heb gekregen. Dus heb ik het toch gelezen.
De Colombiaanse schrijver Héctor Abad Faciolince, zoals hij voluit heet, is de zoon van Héctor Abad Gómez, een hoogleraar medicijnen die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in Colombia zich inzette voor betere voorzieningen voor de armen en later opkwam voor de mensenrechten. In augustus 1987 werd Héctor Abad Gómez vermoord, samen met enkele andere medestanders. Hoewel de daders nooit zijn veroordeeld, is het waarschijnlijk dat rechtse paramillitairen verantwoordelijk waren.
Het vergeten dat ons wacht is een soort hommage van de zoon aan de vader. Hij beschrijft hoe de twee mannelijke Abads leefden in een gezin met vijf vrouwen, hoe de Colombiaanse gegoede burgers leefden in de tweede helft van de twintigste eeuw en hoe het land gebukt ging onder dictatuur en terreur.
Maar het is geen verheerlijking, want de zoon beschrijft ook de minder plezierige kanten van de vader.
En ik weet eigenlijk niet wat ik er van vind...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten