dinsdag 26 april 2011

Over het vorderen van gegevens

In Informatieprofessional 4/2011 staat een artikel van Marian Koren van FOBID over Brandstof voor opsporing, de evaluatie van de Wet Bevoegdheden vorderen gegevens. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking is getreden en "biedt overheidsinstanties, in beginsel, de mogelijkheid om alle infomatie te vordern die over een individu, of een rechtspersoon, voorhanden is bij andere instanties of bij private partijen, uiteraard onder voorwaarden."
In het artikel beschrijft Koren dat de juridische commissie van FOBID in samenwerking met de Vereninging Openbare Bibliotheken in 2006 een handreiking uitgebracht heeft waarin de rechten en plichten van de bibliotheken en hun gebruikers beschreven staan.
In de periode 2006-2010 zijn bij de FJC enkele gevallen gemeld waarin van bibliotheken gevraagd werd om gegevens te verstrekken aan politie of justitie en is daarbij (juridische) ondersteuning gegeven. Zo zijn gegevens gevorderd om informatie te krijgen over personen die op een bepaald moment of bij een bepaalde gebeurtenis in de bibliotheek aanwezig zijn geweest (via transactiegegevens of camerabeelden). Daarnaast zijn verzoeken gedaan over een bepaalde verdachte en met betrekking tot een gevonden bibliotheekboek.
Ik herinnerde me toen dat er in 2005/2006 ook bij archivarissen en archiefdiensten onrust heerste over de gevolgen van deze wet, volgens mij heeft Eric Ketelaar er nog ergens iets over geschreven toen (maar dat kan ik niet terug vinden). En in 2009, in de discussie over het gebruik van het BSN om bezoekers te registreren, verwees Hans Waalwijk in het Archievenblad (van het Archiefforum) nog naar de wet:
Inderdaad zijn er, zoals de woordvoerder van het Parket-Generaal aangeeft, nagenoeg geen gevallen bekend, of althans, niet als zodanig met het veld gedeelde zaken, waarin vordering van gegevens een rol speelt. Mij is alleen een schets van zo’n situatie bekend van de hand van Jan Kompagnie (Nationaal Archief) in het jaarboek 2006 van de Stichting Archiefpublicaties over openbaarheid.
Dus mijn vraag is nu:
Zijn jullie gevallen bekend waarbij op grond van de Wet Bevoegdheden vorderen gegevens informatie is opgevraagd bij een archiefdienst?
Zo ja, om wat voor type informatie (camerabeelden of gegevens uit bezoekers- of inzageadministratie) ging het dan?

Plaatje: Welcome Mat van Dumbeast

Geen opmerkingen:

Een reactie posten