vrijdag 16 maart 2012

Privacybescherming bij gemeenten onder de maat

Uit de NRC van afgelopen woensdag:
De gemeente Amsterdam geeft het ruiterlijk toe: steeds meer ambtenaren hebben toegang tot vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens van inwoners die een uitkering aanvragen, maar de beveiliging van die gegevens schiet tekort.
Het stadsbestuur weet niet of al die ambtenaren die toegang hebben tot die databestanden, daartoe ook daadwerkelijk bevoegd zijn. En het weet dus ook niet of ambtenaren oneigenlijk gebruik van die informatie kunnen maken.
Amsterdam staat daarin niet alleen. In meer dan de helft van de gemeenten schort het aan de beveiliging van vertrouwelijke databestanden over uitkeringstrekkers en bestaat er het risico dat onbevoegde ambtenaren voor eigen gewin kunnen ‘inbreken’.
Daarbij gaat het om informatie van de fiscus, individuele bankafschriften, het Bureau Kredietregistratie, het UWV, de Arbeidsinspectie, maar ook de Sociale Inlichtingen-en Opsporingsdienst en de Fiod/-ECD. Al die gegevens zijn opgeslagen in het zogeheten Suwinet-databestand, dat beheerd wordt door het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) van het ministerie van Sociale Zaken.
De informatie uit die bestanden van Suwinet geldt als privacygevoelig en vertrouwelijk. Ambtenaren, veelal van sociale diensten, die ermee werken, moeten bij hun aanstelling gescreend worden en een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
En wat het ergste is, in veel gevallen zien de gemeenten niet eens in dat het fout is wat ze doen. Ik kom regelmatig bij gemeenten waar ze zeggen: "Alle ambtenaren hebben in het DMS toegang tot alle dossiers. Ze hebben allemaal een ambtseed afgelegd, dus dan zit het wel goed."
Hierbij gaat het dus niet alleen om dat Suwinet-databestand, maar ook om WMO- en WWB-dossiers en allerlei andere persoonlijke dossiers die op een gemeente gemaakt worden. De enige dossiers die afgeschermd worden zijn de personeelsdossiers, want daarvan is toch wel duidelijk dat niet iedereen daar toegang toe zou moeten hebben.
Het wordt inderdaad tijd dat het CBP eens ingrijpt.

Zie hier de gegevens waar de NRC zich op baseert en hier wat er kan gebeuren als je het niet goed regelt...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten