maandag 30 mei 2011

Mobieltjes op school


Het blijkt uit het onderzoek dat het gebruik van mobieltjes tijdens de les geen goede invloed heeft op de aandacht die leerlingen hebben voor de lesstof.
[...]
Het is voor docenten en leerkrachten moeilijker de aandacht van de leerlingen vast te houden tijdens de lessen door de afleiding van de mobiele apparatuur die zij de hele dag bij zich hebben.
Vandaag verscheen de samenvatting van het onderzoek "Mobieltjes op school" door de National Academie voor Media & Maatschappij. En hoewel veel passages het open-deur-karakter hebben van het citaat hierboven, staan er ook wel schokkende dingen in. Vooral als het gaat over de houding en competenties van docenten:
“Als een leerling klaar is met z’n werk, mag hij best even met zijn mobieltje spelen. Nee, ik weet niet wat een leerling dan doet”. – Leraar Nederlands VMBO
“Dan sta ik voor de klas te praten en dan hoort de helft van de klas me niet, omdat zij van die kleine oordopjes in hebben!” - Docent Maatschappijleer VMBO
Uit de gesprekken met leerkrachten en docenten kwam ook naar voren dat deze niet altijd het goede voorbeeld geven. Zo wordt er door leerkrachten en docenten regelmatig ge-sms’t en gebeld in de klas. Ook als er afspraken gelden op de school dat dit niet is geoorloofd in de klas. Scholen worstelen tevens met het gedrag van het eigen personeel in de sociale media.
Maar de ouders gaan ook niet vrijuit:
“Ouders nemen de vrijheid om kinderen tijdens de les te bellen of te Sms’en, terwijl zij gewoon naar ons vaste nummer kunnen bellen in een noodgeval” – Leerkracht groep 8 basisschool
De aanbevelingen zijn nogal voor de hand liggend, maar blijkbaar is dit het niveau waarop scholen zitten:
  1. Haal deskundigheid binnen de school
  2. Zie leerlingen als experts
  3. Besef uw verantwoordelijkheid als school
  4. Zorg voor eenduidige afspraken en handhaving
  5. Betrek jeugd, ouders en personeel bij het beleid
  6. Evalueer uw beleid en pas het aan
  7. Geef het goede voorbeeld
  8. Vang docenten op die slachtoffer zijn van digitaal pesten
  9. Wees voorbereid op incidenten
  10. Schakel hulp in van Nationaal MediaCoaches

Geen opmerkingen:

Een reactie posten