woensdag 23 maart 2011

Ik heb een webpagina gezien

Wi deken ende capittel van sinte g(eertrui)denberghe doen condt allen luden dat wij ghesien ende ghelesen hebben enen brief goet gans ende gave ongheraseert onghecancelleert wel bezeghelt sprekende van woerde te woerde ghelijc hier na bescreven staet

Via een reactie op BREED kwam ik gisteren op de website van Bewijsonline:
Door de toename van het internetgebruik nemen de juridische zaken die hieraan zijn gerelateerd navenant toe. Zo kan er sprake zijn van inbreuk op auteursrecht, merkenrecht of een handelsnaam. Ook kan er bewijs geleverd moten worden in verband met het verbeuren van dwangsommen. Bijvoorbeeld in het geval dat de wederpartij iets online heeft gezet dat eerder verboden is door de (voorzieningen)rechter.

In al deze gevallen komt de eisende partij voor het probleem te staan dat allereerst bewezen moet worden dat de gewraakte uiting ook daadwerkelijk online heeft gestaan op een bepaald moment.

Dit bewijzen is lastig omdat een afdruk van een screenshot niet zonder meer als onomstotelijk bewijs kan gelden en een gedaagde in luttele seconden de content van zijn website kan verwijderen of wijzigen. Maar hoe kan dit dan worden bewezen? Bewijsonline.nl biedt hiervoor de ideale oplossing! Bewijsonline.nl heeft een systeem ontwikkeld om hierin te voorzien tegen zo gering mogelijke kosten. Bewijsonline.nl genereert direct een door een deurwaarder gewaarmerkt proces-verbaal van constatering en u ontvangt deze als pdf in de vorm van een kant-en-klare productie die u zo bij uw dagvaarding of ander processtuk kunt voegen!
Onder Hoe werkt het wordt beschreven dat  je als gebruiker een account aanmaakt, op een knop klikt en de url's van de webpagina's die je in de vidimus (dank je @FBit) opgenomen wil hebben knipt-en-plakt. Het systeem genereert een pdf en daarna controleert de bij Bewijsonline aangesloten gerechtsdeurwaarder of deze pagina’s inderdaad op het internet gepubliceerd zijn (geweest). En binnen twee dagen later krijg je een pdf toegestuurd. Hier een voorbeeldje (pdf) daarvan.

Nou zit hier toch een probleempje volgens mij.
Ik bedoel, in bovenstaande citaat geeft Bewijsonline zelf aan dat "in luttele seconden de content van [een] website" verwijderd of gewijzigd kan worden. Maar stel nu dat ik om half drie 's nachts op die knop duw, wordt die deurwaarder dan ook opgepiept om binnen een paar seconden naar die webpagina's te gaan kijken? Ik zie nergens staan dat de service beperkt is tot de kantooruren...
Ik zou het bijna uitproberen, maar €175,- en €2,50 per pagina (exclusief BTW) is met toch wat te duur voor een testje...
Het lijkt me sowieso de vraag hoe groot de markt voor deze diensten nu eigenlijk is. Wij roepen wel overal dat overheidswebsites goed bewaard moeten worden, omdat burgers je kunnen aanspreken op wat je gepubliceerd hebt, maar ik heb tot nu toe bij de provincie pas één voorbeeld gezien waarbij het echt 'menens' was. Het moet al om echt grote bedragen gaan voor ik als 'belanghebbende' €175 uit ga geven, terwijl een 'gewone' print misschien ook al goed genoeg is.

Of zie ik een gat in de markt (dat volgens librarianbe bijvoorbeeld ook door archiefdiensten of bibliotheken ingevuld zou kunnen worden) over het hoofd?

Het citaat hierboven komt via de Charterbank van het Regionaal Archief Tilburg uit een akte uit 1498 uit de charterverzameling Geertruidenberg


Gerelateerd

3 opmerkingen:

 1. Ik ben onlangs betrokken geweest in een zaak over oude visrechten. Ter terechtzitting is vastgesteld dat degene die ten onrechte het visrecht van de heren van Ooij claimde o.m. op zijn website moet vermelden dat de vraag of hij wel gerechtigd is tot het uitvoeren van visactiviteiten in het betwiste gebied aan de rechter zal worden voorgelegd. Hij verbeurt bij iedere overtreding van deze (en andere) afspraken een contractuele boete van € 500,00 per dag met een maximum van € 25.000,00. Dit verbeuren zal eerst gaan plaatsvinden vanaf 18 rnaart 2011.
  Het is dus van belang te kunnen bewijzen of de website is aangepast en vanaf welke datum.

  Eric Ketelaar

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat is een interessante casus Eric. In dit geval kan ik me voorstellen dat je inderdaad Bewijs Online inschakelt om aan te tonen dat de website wel of niet is aangepast.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. En op verzoek van Eric Hennekam een reactie van ICTRecht:
  "Wij vinden BewijsOnline.nl nuttige dienst, laagdrempelig bewijs verzamelen. Punt van 's nachts is wel valide."

  BeantwoordenVerwijderen