donderdag 10 maart 2011

Een beschrijvende inventaris?

inventaris Pictures, Images and Photos
Vandaag ergens gelezen:
Daarnaast is ook de introductie van een nieuwe entiteit in XXX noodzakelijk, genaamd de “beschrijvende inventaris”. De behoefte aan een beschrijvende inventaris komt niet zozeer uit de archieftechnische hoek maar vindt zijn oorsprong meer in de cultuur-historische hoek. In de beschrijvende inventaris wordt verhalenderwijs verslag gedaan van gebeurtenissen binnen de gemeente met daaraan gekoppeld de zaken die van belang zijn voor deze gebeurtenissen. Zo kan een beschrijvende inventaris verslag doen van ernstige incidenten binnen de gemeente YYY (denk aan ZZZ). Gekoppeld aan deze inventaris zijn dan bijvoorbeeld diverse zaken die hebben geleid tot gewijzigde vergunningen in de periode 2011-2020. Opstellen en actueel houden van de beschrijvende inventaris alsmede het koppelen van zaken aan deze beschrijvende inventaris is een taak die moet worden belegd bij de dossiervormer.
 Misschien moet ik de ArchiefWiki even aanvullen...

Plaatje van WillemSV

Geen opmerkingen:

Een reactie posten