donderdag 16 december 2010

Ketens bewaren

Interessant artikel op de website van Rienk Jonker: Ketens en selectielijsten, kanttekeningen en opmerkingen

De regel zou moeten zijn dat in alle gevallen ketenpartners bij het aangaan van de samenwerking afspraken moeten maken over het beheer en behoud van de gegevens. Wanneer er geen bestuurlijk orgaan is aangewezen als zorgdrager van de keteninformatie is een van de partners als zodanig aan te wijzen eventueel naar analogie van Gemeenschappelijke regelingen (Archiefwet art. 40) of andere overheidsorganen (Archiefwet art. 41). Misschien dat de Wet gemeenschappelijke regelingen op dit punt uitgebreid kan worden.

Afbeelding
Locked and chained van Darwin Bell

Geen opmerkingen:

Een reactie posten