donderdag 19 augustus 2010

Surfs up

Ook al weer wat ouder, maar afgelopen week las ik Surfen op de golven van informatie (PDF) van Kennislab. Het was geen onverdeeld genoegen.
Allereerst omdat het weer eens een pdf is, die niet geschikt is om van het scherm te lezen: de tekst is opgemaakt in kolommen, waardoor je constant moet scrollen van boven naar beneden, weer naar boven en naar rechts, vijftien pagina's lang. Als je je daarover heen gezet hebt, moet je je door een hoofdstukje beeldspraak worstelen:
We zien steeds meer de reikwijdte van de golf en verbreden onze inzet. Samenwerken in de i-keten – van bron naar publicatie – geeft extra wind in de zeilen, om op volle kracht te komen en de golven te doorklieven. We pakken informatie op van ‘creatie tot crematie’, van de schepping ervan tot de vernietiging. KennisLAB stelt zich als taak best practices te inventariseren en rijksbreed in te zetten. Expertteams richten zich op departementoverstijgende oplossingen, zodat we samen onze eigen surfshop creëren. Met bouwstenen, toepassingskaders en technische maatregelen. Nieuwe aanpakken, materiaalkennis en surftechniek die in de praktijk blijken te werken, worden uitgewisseld en hergebruikt.
En daarna gaat het rustig verder met de water-metaforen, want er is lang gedweild met de kraan open, maar in de nabije toekomst komt ordentelijk watermanagement in beeld: "oftewel leren de kraan open te zeten wanneer en in welke mate men dat wil."
En weet je wat Doc-Direkt gaat doen? Dweilen met de kraan dicht, dat wil zeggen: archieven omzetten in "toegankelijke, tijdige en transparante informatie." Dat lijken me twee overbodige bijvoeglijke naamwoorden.
Vermoeiend hoor...

Het boekje bestaat uit drie hoofdstukken (Het startpunt: samen van visie naar realisatie; De i-professional van de toekomst: klantgericht en vernieuwend; Evenwicht op de plank: de i-keten). In het laatste, dat eigenlijk het interessantst is, staat
De i-keten bevestigt het vermoeden dat in verschillende informatiedomeinen (communicatie, bibliotheek, DIV en ICT) vaak aan dezelfde dingen wordt gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan metadatering, informatiestructuur, zoekfunctie en publicatie van content. Ook het omgaan met web 2.0 technologieën door rijksambtenaren levert vraagstukken op voor alle domeinen.
KennisLAB en Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) pakken nu samen deze onderwerpen aan. De uitdaging is om een gezamenlijk doel te formuleren en dan tot een oplossing te komen.
Dat klinkt spannend, maar wat gaan KennisLAB en ONS bijvoorbeeld doen?
Het opstellen van een e-mailgedragsrichtlijn.
Joehoe, het is 2010!

Sorry, dat is flauw. KennisLAB en ONS kunnen hier niet zo veel aan doen, geloof ik. Het was blijkbaar een kabinetsbesluit dat naast de Baseline Informatiehuishouding ook een e-mailgedragsrichtlijn moet worden geïmplementeerd.

Het resultaat is een e-mailgedragsrichtlijn die aanstuurt op het behandelen van e-mail (en Tweets, blogs etc.) als analoge informatie.
(...)
Daarnaast stelt de richtlijn dat de e-mail op een goede en veilige manier wordt opgeslagen en gearchiveerd zodat de toegankelijkheid van de e-mailcorrespondentie kan worden gewaarborgd, net als voor post.
En nu was ik zo benieuwd of KennisLAB en ONS ook suggesties hadden hoe een tweet of een blogtekst goed en veilig opgeslagen en gearchiveerd kunnen worden, maar dat mogen de ministeries zelf uitzoeken. Tja, dat wordt printen, vrees ik...

Het aller-interessantste uit de brochure is eigenlijk dit schema van bouwstenen, toepassingskaders en technische maatregelen.
Bouwstenen zijn afgebakende functies van een systeem, toepassingskaders zijn de voorwaarden waaraan een applicatie voor digitaal werken moet voldoen en technische maatregelen kunnen de risisco's bij het ontwikkelen en invoeren van applicaties beperlen.

Meer informatie hierover is blijkbaar te vinden op http://www.kennisonline.info/, maar daar mogen alleen rijksambtenaren naar kijken. Lekker transparant is dat...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten